Norjalaisen NTNU-yliopiston tutkimuksen mukaan vesivoima on tehokkain uusiutuvan energian lähde, maatuulivoima toiseksi tehottomin heti biovoiman jälkeen.

19.4.2023

Sähkönkulutus kolminkertaistuu globaalilla tasolla vuoteen 2050 mennessä, jos aiomme onnistua vihreässä siirtymässä ja saavuttaa ilmastotavoitteet. Tarvittavan sähkön tuotantoon tarvitaan kuitenkinkin valtava maapinta-ala, mikä vahingoittaa ekosysteemejä ja pahentaa ilmastonmuutosta.

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) yhteistyössä Grenoble Institute of Technologyn kanssa on uudessa tutkimuksessaan analysoinut 870 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa voimalaitosta mukaan lukien aurinko-, tuuli-, vesi ja ydinvoimalaitoksia. Tutkimuksen mukaan ympäristöhaitat kuusinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä, jos Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) nettonollapäästötavoite toteutuu. Näin ollen nykyisellä energiapolitiikalla ilmastokriisiä on mahdotonta ratkaista pahentamatta samalla ympäristökriisiä. Ilmasto-, energia- ja ympäristökriisin ratkaisemiseksi olisi löydettävä energiatiheydeltään parhaat tuotantomuodot.

Tutkimuksessa havaittiin, että vesivoima on tilantarpeensa kannalta tehokkain uusiutuvan energian lähde. Metsien käyttö polttoaineena on tehottominta tuotetun sähkön määrään ja maankäyttöön suhteutettuna. Seuraavina tulevat maatuulivoima, merituulivoima, aaltovoima ja aurinkovoima. Biomassa on ylivoimaisesti tehottomin uusiutuva energialähde ja tuulivoima on toiseksi tehottomin suuren tilantarpeensa vuoksi. Ydinvoima on ylivoimainen voittaja alueellisen energiatiheyden suhteen. Ydinvoimalla voitaisiin tuottaa koko maailman tarvitsema päästötön energia alueella, joka on puolet Yhdysvaltain Vermontin osavaltion koosta. Ydinvoiman tilantarve on 99.7 % pienempi kuin maatuulivoiman, eli ydinvoima tarvitsee 350 kertaa vähemmän maapinta-alaa. Tutkimus julkaistiin Scientific Reportissa.

Ilmasto- ja ympäristökriisi on ratkaistava yhdessä. Vuosien ajan painopiste on ollut ilmastoälykkäissä ratkaisuissa, mutta samaan aikaan ympäristöälykkäät ratkaisut ovat jääneet sivurooliin. Tuntuu siltä, kuin luonnonsuojelun ja ennallistamisen keskeinen rooli ilmastovaikutusten lieventämisessä olisi kokonaan unohdettu. Siksi maankäyttöön tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Linkki tutkimuksesta kertovaan artikkeliin: https://techxplore.com/news/2023-04-nuclear-power-environment-systematic-survey.html

Linkki tutkimukseen: https://www.nature.com/articles/s41598-022-25341-9