Hälyttävä tutkimus: tuulivoimalat voivat voimistaa ilmastonmuutosta ja aiheuttaa kuivuutta

25.3.2023

Lyhennelmä Deutsche Wirtschaftsnachrichten -lehden artikkelista Alarmierende Studien: Windräder könnten Klimawandel verstärken und Dürren auslösen.

Artikkelin mukaan tuulivoimaloiden ympäristöystävällisyys joutuu uusimman tiedon perusteella kyseenalaiseksi. Tuulivoimapuistot ilmeisesti lämmittävät ilmastoa paikallisesti ja lisäävät kuivuuden riskiä. Tästä voi tulla valtava ongelma Saksalle.

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että tuulivoimala-alueiden läheisyydessä sataa vähemmän, lämpötila on korkeampi ja kuivuuden riski sen seurauksena kasvaa. Tuulivoimalat sekoittavat eri ilmakerroksien lämpötila- ja kosteuseroja. Ilmavirta hidastuu tuulivoimalan edessä ja sekoittuu sen takana. Tämä poistaa kosteutta ilmakehästä ja lämmittää maanpintaa. Tätä ilmiötä kuvataan sanalla ”Wake-effect”. Se on voimakkaimmillaan kesällä, ja on sitä vahvempaa, mitä korkeammista ja pidempilapaisista tuulivoimaloista on kyse.

Vuonna 2018 julkaistiin Hartwardin yliopiston meteorologien tutkimus ”Climatic impacts of wind power”, jossa tutkittiin USA:n maatuulivoimahankkeiden ilmastovaikutuksia. Tutkijoiden mukaan kohonneet keskilämpötilat ja maaperän kosteuden väheneminen tuulivoimaloiden läheisyydessä johtuivat ilman luonnollisten lämpötilakerrosten sekoittumisesta. Roottorinlapojen pyörimisliike siirtää päivällä kylmempää ilmaa ylemmistä kerroksista alaspäin ja maanpinnan läheltä lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa vastaavasti ylemmäs. Yöllä aiheutuu päinvastainen vaikutus. Tästä seuraa keskilämpötilan nouseminen maanpinnan läheisyydessä.

Saksan kohdalla nämä havainnot näyttävät pitävän paikkaansa. Kuivien alueiden ja tuulivoiman alueellisen jakautumisen välillä täyttää olevan vastaavuutta, mikä käy ilmi Saksan kuivuusmononitoristakin (Dürremonitor Deutschland). Asiaa on havainnollistettu artikkelin kuvissa.

Linkki artikkeliin: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/700177/Alarmierende-Studien-Windraeder-koennten-Klimawandel-verstaerken-und-Duerren-ausloesen?fbclid=IwAR0_NGmGKGa0tUb1ixZxJLvZeWwqxnUrIkp0ZMohODHOUkgEIKVbo9mzCtw

Lataa Harwardin yliopiston tutkimus Climatic Impacts of Wind Powr tästä:

Lataa Princetonin yliopiston tutkimus Can large wind farms affect local meteorology? tästä: