Eduskuntavaaliehdokkaita, jotka haluavat kohtuullistaa tuulivoimarakentamista Suomessa

27.3.2023

Olen Katri Ruth, psykologi Jyväskylästä. Ihmisten hyvinvointi on toimivan yhteiskunnan perusta. Ympäristöriskit kuriin. Tuulivoimalaki tarvitaan omaisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden suojaksi, tuulivoima tulee saada ympäristöluvan varaiseksi. Kaivostoiminnan säätely ja valvonta kestävälle pohjalle. Energiaomavaraisuus onnistuu oikeudenmukaisesti, kun säätely ajanmukaistetaan. https://www.katriruth.fi/

Juhana Lähdesmäki, Vaasan VP. Tarvitaan Tuulivoima-laki ohjaamaan rakentamista. Tarvitaan suojaetäisyydet vakituiseen ja vapaa-ajan asutukseen, kulttuuri- ja suojelukohteisiin. Lakiin kirjattava myös riittävä purkuvakuus. Melumallinnuksissa huomioitava matalataajuinen, alle 20 Hz melu ja sille raja-arvot. Tuulivoima-hankkeille määrättävä pakolliseksi ympäristölupa. Lunastuslaki on päivitettävä. https://www.juhanalahdesmaki.com/

Olen Teemu Savolainen, ehdolla Keski-Suomessa tulevissa vaaleissa. Tuulivoimapuistot kuuluvat merelle, eikä asutusten lähelle. Lisäksi tuulivoima tarvitsee valtavat alueet, en todellakaan halua että metsiämme kaadetaan niiden tieltä tai peltomaata lunastetaan pilkkahintaan. https://www.teemusavolainen.fi/

Olen Leena Kurikka, Vaasan Vp, tuulivoimapakolainen, kahdesta kodista joutunut muuttamaan. Tuulivoiman haitat ovat totta. Ulkomaiset toimijat haluavat täyttää Suomen tuulivoimaloilla, joiden sähkö johdetaan tulevaisuudessa Eurooppaan. Hyödyt ulkomaille, haitat tänne. Suomeen tarvitaan tuulivoimalaki. https://www.leenakurikka.fi/

Olen Riku Hautamäki, Vaasan Vp. Mielestäni tuulivoimaloita ei tarvita yhtään enempää. Samaan aikaan metsiä suojellaan, samaan aikaan hakataan tuulivoiman alta pois. Eivätkä ne maisemia kauniimmaksi tee. Ihmeellinen panostus voimaan, jonka saatavuus riippuu säästä. https://www.rikuhautamaki.com/

Oona Kanteleenmäki, Savo-Karjalan vp. Olen saanut perusteellisesti tutustua tuulivoimaan jo 2010-luvun alkupuolella. Voimaloille on saatava riittävät suojaetäisyydet asutukseen ja voimalat kuuluvat ehdottomasti ympäristöluvituksen piiriin. Ei voi olla näin, että valtavia kolosseja ja luonnon tuhoa saa toteuttaa lähes vapaasti. https://oonamarianakanteleenmaki.blogi.net/…/kuka-olen-ja…/

Satu Söderström, Varsinais-Suomen vp. Luonnonarvojen, asumisviihtyvyyden sekä Saaristomeren ainutlaatuisuuden vaaliminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Saaristomerta uhkaavat tuulivoimapuistot, jotka eivät sovellu sen kansallispuistoon eikä sen lähelle. Energiauudistuksessa en pidä tuulivoiman lisäämistä vaihtoehtona. Saaristomeren tuhoaminen tuulivoimalaitoksilla ei hyödytä ketään. https://www.satusoderstrom.fi/lesson/vaalit/

Tuomo Kinnunen, Oulun vp. Tuulivoiman rakentminen tarvitsee ja sille pitää vaatia ehtoja. Olen ehdottomasti erillisen tuulivoimalainsäädännön kannalla. https://vapaudenliitto.fi/tuomo-kinnunen/

Olen Mirka Väyrynen ja ehdolla Oulun vaalipiirissä. Vastustan tuulivoiman rakentamista kokonaisuudessaan, koska se on tehotonta, kallista ja haitallista monin tavoin niin ihmisille kuin eläimille/luonnolle. Toimin myös Tuulivoimavapaa Pudasjärvi ry:n puheenjohtajana. https://vapaudenliitto.fi/mirka-vayrynen/…

Olen Pentti Kupari, ehdolla Oulussa, ja vastustan tuulivoiman rakentamista. https://pentinpoliittisetteesit.blogspot.com/

Olen Tapio Jankkila Keminmaasta ja ehdolla Lapin vp:ssa. Tuen Merilapin tuulivoimavastaisia ryhmiä, koska luontomme, ympäristömme ja luonnon monimuotoisuus on vaarassa. Tuulivoimasta aiheutuu liikaa haittoja siihen saatavaan hyötyyn verrattuna. https://vapaudenliitto.fi/tapio-jankkila/

Olen Minski Räty ja minua voi äänestää Savo-Karjalan vaalipiirissä. Vastustan tuulivoiman rakentamista kokonaisuudessaan. Tehoton tuuliteollisuus ei kuulu maalle eikä merelle. Tuuliteollisuus tuhoaa mennen tullen ja palatessa niin luontoa, eläimiä kuin ihmisten koteja sekä elämiä. Näitä ei voi rahalla korvata. https://www.facebook.com/SheUnderdog

Kaisa Juuso, Lapin vp. Tuulivoimateollisuudelle asetettava säätövoimavelvoite, ja sen laiminlyönnistä säätövoimavero. Voimaloiden ja perustusten kierrätys varmistettava todellisia kustannuksia vastaavalla vakuudella. Luvitusta tiukennettava. Tuulialalle vastuu osallistua kantaverkon vahvistamiskustannuksiin. https://vaalit.perussuomalaiset.fi/edus…/ehdokas/kaisa-juuso

Johanna Ylihaveri, ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä. Tuulivoimarakentamiseen on saatava tolkku. Lainsäädäntö ajantasaiseksi ja kansalaiselle oikeudenmukaiseksi. Ympäristöluvat pakollisiksi. Riittävät suojarajat. Terveysvaikutukset tunnustettava. Tuulivoima-alan osallistuttava sähköverkon rakentamiskustannuksiin. Johanna Ylihaveri Eduskuntavaaliehdokas KD

Minna Laitila, Lapin vp. Tuulivoiman alueilta häviää eläimistöä: riistaa, hyönteisiä ja kasvistoa sekä marjoja. Muuttolinnuille aiheutuu törmäysriski. Merituulivoimalat vaikuttavat kalojen liikkeisiin. Osa ihmisistä aiheutuu unihäiriöitä, eivätkä pysty nukkumaan. https://www.facebook.com/minna.laitila.50

Mika Nummenpalo, Salo, Varsinais-Suomen vp. Tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa on etsittävä uusia energiantuotantokeinoja. Se täytyisi kuitenkin tehdä kestävällä pohjalla ja tutkittuun tietoon perustuen. Siksi pitäisi säätää tuulivoimalaki, jossa kokonaisvaltaisesti tulisi ottaa huomioon tuulivoimaloiden ja sähköverkkojen vaikutukset ihmisiin, luontoon ja asuinympäristöön. https://www.nummenpalo.com/

Anu Huusko, Oulun vp. Pidän tuulivoiman rakentamista asutuksen lähelle kohtuuttomana haittana sekä maisemallisesti että terveydellisesti. Tuulivoimainfra tuhoaa luontoa, eikä voi korvata rakentamisestaan ja olemassaolostaan aiheutuvia haittoja. Kansanedustajana ei tulisi tukemaan tuulivoiman lisärakentamista. https://www.kristallipuolue.fi/anuhuusko

Eila Aavakare, Oulun vp. Ei tuulivoimaa lähelle asutusta. Vuolijoelle suunniteltavat hankkeet vievät 27% pinta-alasta. Ei tuulivoimaa pilaamaan kallisarvoisia maisema-aarteita. Asukkaita kuunneltava päätöksissä. Tuulivoimayhtiöiltä vaadittava tuulivoimaloiden purkamista varten vakuusrahasto, jotta vastuu purkamisesta ei jää maanomistajille ja kunnille. https://aavakare-eduskuntaan.com/tutustu/

Heini Koukkari, Oulun vp. Koen tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ongelmallisina, ja vaadin tiukkoja reunaehtoja tuulivoiman sijoittamiselle. Kyseeseen voisivat tulla jatkossa vain yksittäiset suuremmat puistot ja merituulivoima, jos nämäkään. Ottaen huomioon tuulivoiman ympäristövaikutukset ja sen vaatimat luonnonvarat, näyttää siltä, että maailman pelastamisessa on lähdetty väärälle tielle. https://www.heinikoukkari.fi/…

Birgitta Johansson, Uudenmaan vp. Tuulivoimarakentaminen on meillä karannut käsistä. Hankkeilta tulisi edellyttää aina ympäristölupaa, ja sijoittaa järkevästi. Oikea paikka voimaloille olisi teollisuusalueet ja isojen teiden varsilla, ei erämaissa ja asutuksen lähellä. Yhtiöiden palkkaamien konsulttien luonto- ja meluselvitykset ovat usein virheellisiä, ne tulisi teettää puolueettomilla tahoilla. https://ymparistopuolue.fi/birgitta-johansson