Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry kerää tietoa eduskuntavaaliehdokkaista, joille tuulivoimarakentamista kohtuullistavat tavoitteet ovat tärkeitä

12.2.2023

Vuoden 2023 vaalit ovat energiavaalit. Päättymässä olevalla vaalikaudella Suomelle on lyöty lukkoon kunnianhimoiset vihreän siirtymän tavoitteet ja hyväksytty useita uusiutuvan energian investointien edistämistä koskevia säädöksiä. Myös tuleva eduskunta tulee saamaan päätettäväkseen tärkeitä energiahuoltoon liittyviä kysymyksiä. Niinpä energiakysymykset, huoltovarmuus, vihreän siirtymän vaikutukset energiajärjestelmälle, ympäristölle, ihmisille, omaisuudensuojalle jne. ovat tärkeitä teemoja monen ehdokkaan kampanjassa puolueeseen katsomatta.

Suomi on houkutteleva tuulivoimamarkkina kansainvälisille tuulivoimasijoittajille, ehkä Euroopan houkuttelevin. Siihen on monia syitä, joista kaikki eivät ole Suomen etujen mukaisia. Tuulivoimaloiden kokoa, tehoa ja toimintaa ei Suomessa rajoiteta, ja kunnat saavat päättää niiden sijoittamisesta itsenäisesti. Kiinteistöverotulojen vuoksi kunnat ovat tuulivoimalle suopeita. Maanvuokrauksen ehdot ovat vapaasti sovittavissa, ja maa-alueet sähköliityntälinjoja varten saadaan käyttöön halvalla lunastusmenettelyn kautta. Tuulivoimaloiden toimintaa ei myöskään viranomaistoimin valvota, koska ympäristölupaa ei yleensä tarvita. Tuulivoima-alalla ei ole taloudellista vastuuta energiajärjestelmälle aiheuttamistaan ylimääräisistä kustannuksista. Lupaprosessit ovat kansainvälisesti katsottuna sujuvia, ja niitä ollaan entisestään nopeuttamassa. Alaa säätelevä lainsäädäntö on kaiken kaikkiaan kehittymätöntä.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on tuulivoiman vaikutuspiiriin joutuvien kansalaisten etujärjestö. Tavoitteenamme on tuulivoimasta ihmisille, luonnolle ja kulttuuriperinnölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen, ja ainutlaatuisen luontomme säästäminen laajamittaisen tuulivoimarakentamisen aiheuttamilta vahingoilta. Teemme aloitteita ja esityksiä tuulivoimaa koskevien säädösten ja viranomaisohjeiden korjaamiseksi tuulivoimarakentamisen nykytilaa edellyttävälle tasolle, ja pyrimme lisäämään yleistä tietoisuutta tuulivoimaan liittyvistä epäkohdista.

Kokoamme julkaistavaksi yhteystietoja eduskuntavaaliehdokkaista, joille nämä tuulivoimarakentamista kohtuullistavat tavoitteet ovat tärkeitä. Jos haluat saada yhteystietosi näkyviin kanavillamme, lähetä lyhyt kuvaus tavoitteistasi (enintään 400 merkkiä) sekä linkki kampanjasivustollesi. Julkaisemme linkkejä facebook-sivullemme koottavaan luetteloon ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhteyttä voit ottaa seuraavilla osoitteilla: tuulivoimakansalaisyhdistysry@gmail.com tai riitta.lindgren@hrl-balancia.com, yhteydenottopyynnöllä yhdistyksemme verkkosivulta https://tvky.info/  taikka viestillä facebook-sivun kautta https://www.facebook.com/Tuulivoima-kansalaisyhdistys-TV-KY-ry-113657197631183

Yhteistyöterveisin

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Lisätiedot: Riitta Lindgren, puh. 0400-555 454, email. riitta.lindgren@hrl-balancia.com

Lataa tiedote pdf-muodossa tästä: