Suomen ei pidä ryhtyä energianviejäksi ennen kuin alaa säätelevä lainsäädäntö on kunnossa

15.2.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Lapin Kansa -lehdessä 15.2.2023:

Tuleeko Suomesta vetytalousmaa vai halpatuulivoiman siirtomaa, kysyi Antti Kokkonen (Lapin Kansa 10.2.). Tuoreessa Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vedystä todetaan, että Suomi voisi tuottaa vähintään 10 prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030.

Vetytaloutta perustellaan maamme tuulivoimapotentiaalilla eli sillä, että täällä on tilaa tuulivoimalle. Tuulivoimaa koskeva lainsäädäntö on kuitenkin kehittymätöntä, ja ala nauttii monenlaisista etuoikeuksista. Tuulivoiman edistämistä perusteltiin aluksi omavaraisuudella. Nykyvisioissa tuulivoimaa tuotetaan yli oman tarpeen, ja tuottajatkin ovat useimmiten ulkomaisia tahoja.

Ensiksi olisikin syytä vakavasti harkita, onko Euroopan energia-aitaksi suostuminen hinnalla millä hyvänsä omien etujemme mukaista. Ja jos päätämme energianviejäksi ryhtyä, vientiä ei tule osaksikaan rahoittaa suomalaisten kustannuksella, vaan tuotannon tulee itse kantaa aiheuttamansa kustannukset.

Tuulivoima-ala tulee saattaa taloudelliseen vastuuseen energiajärjestelmälle aiheuttamistaan ylimääräisistä sähköverkon vahvistamiseen ja tehotasapainoon liittyvistä kustannuksista. Alan tulee vastata myös ympäristölle, muille elinkeinoille ja kansalaisille aiheuttamistaan menetyksistä ja haitoista. Maa-alueiden alihintaisesta lunastamisesta sähköliityntälinjoja varten tulee luopua. Tuulivoimaselvitysten tukeminen verovaroin ja muut tuet tulee lopettaa.

Tuulivoimaloiden toiminta tulee saattaa viranomaisten valvontaan säätämällä kaikki tuulivoimahankkeet ympäristöluvanvaraisiksi. Viranomaisille ja haitoista kärsiville ihmisille tulee säätää tehokkaat keinot haittoihin puuttumiseen. Melua koskevat ohjeistukset tulee päivittää ajan tasalle.

Parhaiten tämä onnistuisi säätämällä maahamme erityinen tuulivoimaloiden rakentamista ja toimintaa ohjaava tuulivoimalaki, jossa säädettäisiin myös haittojen ehkäisemisestä ja sivullisille aiheutuvien menetysten korvaamisesta ja jossa olisi tarvittavat viittaukset muuhun lainsäädäntöön.

Ennen kuin lainsäädäntö on kunnossa Suomen ei pidä ryhtyä energianviejäksi.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen:

https://www.lapinkansa.fi/lait-kuntoon-ennen-energiavientia/5327222?fbclid=IwAR0p2dTqas7S_TOdYmAFFEtKSlds6sZtWx0GGKYzSHS3xqb7cBVUQJpZ2X8