Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi