Näkemys tuulivoiman päästöttömyydestä on harhaanjohtava ja perustuu liian suppeaan päästö -käsitteeseen. Tuulivoimantuotannosta aiheutuu monenlaisia päästöjä.