Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n tiedustelu ympäristöministeriölle: Tuulivoimaloiden perustusten purkamis- ja kierrätysvelvollisuus jätelain mukaan