Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry vaatii jäteasioissa vastuullisilta viranomaisilta selkeää kannanottoa ja ohjeistusta tuulivoimaloiden perustusten purkamisasiaan

5.9.2022