Tuulivoiman lisääminen kiihdyttää luontokatoa ja metsähävikkiä

5.8.2022

Kirjoitus Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä 5.8.2022:

Silja Keränen kirjoittaa, että tuulivoimaa vastustetaan harhaanjohtavin perustein ja että sen haitat luonnon monimuotoisuudelle ovat ilmastosyistä hyväksyttäviä (MT 1.8.).

Tuulivoimalat ovat massiivisia rakennuksia, ja tuulivoimahankkeet laajalle levittäytyviä teollisuusalueita. Yksi tuulivoimala vaatii tilaa vähintään 100 hehtaaria, joten 10 000 tuulivoimalan rakentaminen tarkoittaa miljoonan hehtaarin alan muuttumista tuuliteollisuusalueeksi. Suomessa tuulivoimalat sijoitetaan metsiin, ei ennestään rakennettuun ympäristöön, kuten muualla maailmassa. Monin paikoin tuulivoimalat ovat jo viemässä viimeiset yhtenäiset luontoalueet. Voimalapaikkoineen, huoltoteineen ja sähkölinjoineen tuulivoimarakentaminen pirstoo ja hävittää luonnonvaraisten eläinten elinalueita, katkaisee ekologisia yhteyksiä ja tuo luontoympäristöön sinne kuulumatonta melua ja valoja.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää raskasta maanmuokkausta, joka voi vaikuttaa maaperän vedenkiertoon ja kosteuteen. Pystytysalueiden ja huoltoteiden rakentamiseen tarvitaan suuria määriä mursketta, joka on myös louhittava ja tuotava paikalle jostakin. Tuulivoimaloiden lapoihin kuolee lintuja, lepakoita ja hyönteisiä.

Kaikella tällä on väistämätön vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.

Jokainen tuulivoimala tarvitsee ympärilleen 1-2 hehtaarin alueen, jolta puusto on poistettava kokonaan. Huoltoteiden alle jää metsää vähintään hehtaari voimalaa kohden. Myös sähköasemat ja muu infra edellyttävät puuston hakkaamista. Eniten metsäalaa vähentävät kuitenkin sähkölinjat. Jokainen tuulivoimahanke tarvitsee liityntälinjan, jolla sähkö siirretään valtakunnanverkkoon.

Yksi metsään rakennettu sähkölinjakilometri vie viisi hehtaaria metsäalaa. Jos kaikki nyt tiedossa olevat 336 tuulivoimahanketta toteutuvat, ja jokainen niistä tarvitsee esimerkiksi 20 kilometriä sähkölinjaa, linjojen alle jää yli 30 000 hehtaaria pysyvästi puutonta maa-aluetta. Myös valtakunnanverkkoa joudutaan lisääntyvän tuulivoiman vuoksi vahvistamaan, ja leveiden voimajohtojen alle jää vielä enemmän metsää.

Tuulivoimalle kasataan suuria odotuksia, sen toivotaan pelastavan ilmaston ja ratkaisevan energiakriisin. Ensin pitäisi kuitenkin ratkaista tuulivoimaan liittyvät epäkohdat ja laittaa sitä ohjaava lainsäädäntö kuntoon.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry