Vetytalous on piilotettua tuulivoimatukea

30.4.2022

Teollisuuden tarvitsemaa vetyä tehdään höyryreformoimalla maakaasusta.  Tuloksena on vetyä ja hiilidioksidia. Tämä Harmaa vety maksaa 1,50 dollaria / kg.  Linkki 1.

Jotta hiilidioksidista päätäisiin eroon on kehitetty prosessi nimeltä Vihreä vety.  Siinä tuotetaan sähköä tuuli- tai aurinkovoimalla ja erotetaan elektrolyyserillä vedestä vetyä.  Tuloksena on vetyä ja happea.  Tämä maksaa 6,00 dollaria / kg eli neljä kertaa niin paljon kuin maakaasulla tuotettu vety. Linkki 1.

Jotta Vihreän vedyn tuotanto saataisiin käyntiin liikemiehet käyttävät energiajärjestelmämalleja, joiden mukaan v. 2050 Vihreän vedyn tuotanto on paljon halvempaa.  Nykyisin elektrolyyserin rakentamiskustannus maailmalla on n. 1 miljoonaa dollaria / MW.  Ennusteiden mukaan elektrolyysereiden hinta jostakin syystä tulee halpenemaan ja v. 2050 niiden rakentaminen maksaa vain puoli miljoonaa dollaria / MW.  Linkki 2.  Arvoilla CAPEX tuuli 1,1 miljoonaa euroa / MW, OPEX e 40000 euroa / v, OPEX t 25000 euroa / v, käyttöikä 25 v ja korko 5 % saadaan vedyn hinnaksi 3,00 euroa / kg eli 3,6 dollaria / kg.  Vihreä vety maksaisi siis v 2050 olisi edelleen n. 2,5 kertaa niin kallista kuin Harmaa vety nyt. Joten ilmeisesti maakaasun hintaa on saatava ylös tai Vihreän vedyn valmistusta pitää tukea. Suomen osalta tässä on kysymys vähintään sadoista miljoonista tukieuroista ellei miljardeista vuodessa.

Tässä yksi esimerkki miten Vihreän vedyn tukiaiset toimivat.  TEM:n entinen teollisuusneuvos perusti yhtiön nimeltä P2X Solutions Oy. Sen tarkoitus on rakentaa elektrolyysereitä Vihreän vedyn valmistukseen.  Hän sai yhtiöönsä 26 miljoonaa euron tuen TEM:ltä ja 10 miljoonan euron pääomasijoituksen Valtion Ilmastorahastolta. Laitoksen kapasiteetti on 20 MW ja sen kustannusarvio on 70 miljoonaa euroa eli 4,2 miljoonaa dollaria / MW.  Kysymys kuuluu miksi 70 miljoonan euron elektrolyyseri maksaa Suomessa 53 miljoonaa euroa enemmän kuin maailmalla keskimäärin? Jätän tämän vain tähän.

Yleisellä tasolla olen jo pitkään ihmetellyt sitä, että TEM perustaa vuosittain uusia valtionyhtiöitä ja nimittää niihin TEM:n korkeita virkamiehiä hallituksen jäseniksi ja toimitusjohtajiksi moninkertaisella palkalla verrattuna heidän virkapalkkaansa. Tämän lisäksi on huolestuttavaa, että TEM:n virkamiehet perustavat omia yhtiöitään ja saavat niihin tukiaisia, joista päättävät heidän aiemmat kollegansa TEM:ssä.

Ilkka Niemi

DI, Espoo

Linkki 1             Hydrogen Production Cost – an overview | ScienceDirect Topics

Linkki 2             Assessment of Hydrogen Production Costs from Electrolysis: United States and Europe – International Council on Clean Transportation (theicct.org)

Linkki 3             P2X Solutions sai julkista rahoitusta Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen – Iso harppaus kohti päästötöntä hyvinvointiyhteiskuntaa. – P2X Solutions