Kaksi tutkimusta tuulivoimaloiden vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon

5.4.2022

Lähellä olevien tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on tutkittu sekä Suomessa että Ruotsissa.

Suomen tuulivoimayhdistyksen Finnish Consulting Groupilta tilaaman joulukuussa 2021 julkaistun selvityksen johtopäätöksenä esitettiin, että tuulivoimaloiden läheisyydellä ei ole vaikutusta kiinteistöjen arvoon. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 1134 kiinteistökauppaa seitsemällä tuulivoimapaikkakunnalla. Linkki selvitystä koskevaan artikkeliin: https://tuulivoimayhdistys.fi/…/taloustutkimus-ja-fcg…

Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun kesäkuussa 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden läheisyys vaikuttaa laskevasti kiinteistöjen arvoon 6-8 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Suurinta kiinteistöjen arvon lasku oli alle 2 km etäisyydellä voimaloista ja oli noin 20-40%. Tutkimuksessa analysoitiin 68.941 kiinteistökauppaa 20 km etäisyydellä ja kaikkiaan 97.229 kiinteistökauppaa koko Ruotsin alueella. Tutkimustuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina myös Suomessa.
Tuulivoima-kansalaisyhdistys