Tuulivoimaa edistetään tavoilla, jotka eivät vastaa tavallisten suomalaisten oikeustajua

18.3.2022

Alkuperäinen mielipidekirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 18.3.2022.


SK:n Satakunnan tuulivoimahankkeita käsittelevässä jutussa (13.3. – maksumuurin takana) ponnahti esiin Satawind ja Lammin tuulivoimakaavoitus. Toimitusjohtaja Jussi Kokkilan mukaan kaupungin kanssa käydään neuvotteluja.

Kaupunkilaisille asia esiintyy tuoreena uutisena. Mitään informaatiota ei asiasta ole toistaiseksi omatoimisesti annettu.

”Se on minun roolini. Pidän huolta rahoituksesta, että projekti etenee sujuvasti.”

Näin kertoo venäläinen sijoittaja Igor Pavlov (SK 26.1.2018), jonka kerrotaan olevan Satawindin suurin omistaja kahden kolmanneksen osuudella yrityksestä. Syy tähän ulostuloon oli ollut se, että Satawindin venäläistausta oli juuri paljastunut.

Sopimus osayleiskaavan laatimisesta kaupungin kanssa tehtiin 2013, ja tämän sopimuskumppanin, siis Satawindin, venäläistausta tuli esiin 2018. Satawind Oy ja A.Ahlström Kiinteistöt Oy tekivät Porin kaupungin kanssa kaavan tiimoilla ainakin viisi vuotta tiivistä yhteistyötä ilman, että tämä asia olisi tullut esiin.

Monien vaiheiden, jonkinmoisen huuman, kyseenalaisten työllisyyslupausten tai minkä lie johdosta valtuusto kuitenkin hyväksyi ehdotuksen osayleiskaavasta helmikuussa 2018 äänin 32–27.

Asukkaiden sinnikäs taistelu valui hiekkaan, kun eräät poliittiset ryhmät pelasivat pelejään. Enemmistö valtuutetuista oli kaavaa vastaan, mutta ryhmäpäätösten avulla vaaka käännettiin väkisin kaavan puolelle.

Valituskierrosten jälkeen KHO:sta tuli päätös 2021; kaava hylätään, sillä hyväksyminen oli tapahtunut virheellisessä järjestyksessä Martti Lundénin (sd.) esteellisyyden vuoksi.

Syksyllä 2020 tuli tieto, että asiasta on Lundénia kohtaan tehty poliisille tutkintapyyntö. SK:n tiedustellessa asiaa Kokkila totesi ”en kommentoi asiaa millään tavalla, kyse on puhtaasti viranomaisasiasta”.

Myöhemmin selvisi myös se, että Lundénille vaadittiin rangaistusta sekä esitettiin vahingonkorvausvaatimus. Vaateiden ja tutkintapyynnön taustalla oli ollut Kokkilan perheyritys Porin Aluemarkkinat Oy, Satawindin osaomistaja.

Lundén vapautettiin syytöksistä ja vahingonkorvausvaateesta joulukuussa 2021.

NYT SIIS NÄMÄ samat tahot neuvottelevat uudesta kaavasta. Tietojen mukaan käytössä on moninaisia keinoja, joilla Porin päättäjiin ja virkahenkilöihin yritetään vaikuttaa.

Hanketta on eri vaiheissa edistetty tavoilla, jotka eivät vastaa tavallisten suomalaisten oikeustajua.

Menneestä päättäjät voivat oppia, eikä uuteen monivuotiseen rujoon sirkukseen ole syytä lähteä.

Omaa elinympäristöään puolustavan asukkaan kannalta alkaa olla tunne, että jahti viedään loppuun vaikka väkisin.

Allekirjoittaneet eivät vastusta tuulivoimaa, vaan tuulivoimaloiden sijoittamista liian lähelle asutusta.

Heli Marjamäki
Pasi Furuholm
Antti Selivaara
Jukka Mäkinen

Pori