Kansalaisaloite: TUULIVOIMALAKI – tuulivoimateollisuudelle RAJAT

1.1.2022

Tämän kansalaisaloitteen tärkeimmät asiat:

1. Tuulivoimateollisuudelta kielletyt alueet
2. Suojaetäisyys asutukseen 3 km
3. Oikeudenmukaisuus maanhankinta-asioissa
4. Kaikille tuulivoimahankkeille ympäristölupa
5. Tuulivoimaloiden purku ja kierrätys kuntoon

Lue lisää ja kannata aloitetta täällä (siirryt kansalaisaloite.fi -palveluun).


Perustelut

Laajoja maa-alueita vaativa tuulivoimateollisuus vaarantaa laajasti kansallista luonto-omaisuuttamme ja kansalaistemme elinolosuhteita. Siksi tuulivoimateollisuudelle tulee asettaa rajat. Suomen perustuslaissa on määritelty ympäristö- ja muut perusoikeudet, jotka valtion on turvattava kaikille kansalaisille ja myös tuleville sukupolville. Nykyinen lainsäädäntö on tuulivoimarakentamisen moninaisiin vaikutuksiin nähden puutteellista ja ohjaa tuulivoimarakentamista hallitsemattomasti siten, että Suomen arvokkaat maisema-alueet, luonnon monimuotoisuus ja ihmisten ja eläinten hyvinvointi vaarantuvat vakavasti muutamassa vuodessa.

Luonnon säästäminen tuulivoimateollisuuden vaikutuksilta on välttämätöntä Suomen perustuslain 20 §:n mukaisen ympäristöperusoikeuden toteutumiseksi. Tuulivoimarakentamisen seurauksena ovat vaarassa myös kansalaisten perusoikeudet kotirauhaan ja turvallisuuteen sekä omaisuuden suojaan (perustuslaki 7, 10 ja 15 §). Jokaisella on myös oikeus valita vapaasti asuinpaikkansa (perustuslaki 9 §) sekä oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä tai elinkeinolla (perustuslaki 18 §), eikä näitä perusoikeuksia voida syrjäyttää tuulivoimarakentamisen hyväksi. Aloite ei ole ristiriidassa tuulivoimateollisuuden toimintaan liittyvien perusoikeuksien, kuten elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan kanssa, koska tuulivoimateollisuus on edelleen mahdollista aloitteen rajaamien alueiden ulkopuolella.

Tuulivoimateollisuus on saanut hieman ansiottomasti puhtaan energian maineen, ja valtiovalta on tukenut sitä voimakkaasti. Päätöksenteossa on jatkossa huomioitava merkittävät haitat, joita tuulivoimateollisuus
kokonaisuudessaan aiheuttaa ihmisille ja luonnolle. Totuudenmukaisen käsityksen saamiseksi tuulivoimateollisuuden ympäristöhaitat tulee arvioida kokonaisvaltaisesti huomioiden tarvittavien raaka-aineiden kaivostoiminta, tuulivoimaloiden tuottama jäte, luontokato, linnusto- ja hyönteistuhot, tuhansien
hehtaarien menetykset metsäalassa, luonnonrauhan ja hiljaisten alueiden häviäminen, pilatut kansallismaisemat sekä asuinkiinteistöjen arvon romahdus; menetetty luonto-omaisuuden ja kiinteän omaisuuden arvo.

Tuulivoimalaki on tarpeen, jotta lainsäädännöllä huolehditaan kokonaisvaltaisesti Suomen ja suomalaisten yhteisistä eduista maassamme rakennettavan tuulivoimateollisuuden suhteen.

Lue lisää ja kannata aloitetta täällä (siirryt kansalaisaloite.fi -palveluun).


Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita.
Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.
Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta aloitteen sivulla.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella. Täytä siihen tietosi ja lähetä se postiosoitteeseen:
PL 23
00671 Helsinki.
Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.