Tuulivoimaloiden perustukset on purettava ja kierrätettävä