Empaattinen tuki tuulivoimaloiden haitoista kärsiville ihmisille