Empaattinen tuki tuulivoimaloiden haitoista kärsiville ihmisille

21.11.2021

Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Kalevi Nikula kuoli nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen 15.10.2021. Hän oli syntynyt 24.4.1949 Raahen Pattijoella.

Kalevi Nikula teki merkittävän ja uraa uurtavan työn tuulivoimarakentamisen piiriin joutuvien ihmisten etujen ja aseman puolustajana sekä tuulivoimarakentamisen varjopuolien esiintuojana. Hän oli mukana perustamassa Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:tä vuonna 2012 ja toimi siinä aktiivisesti siitä eteenpäin. Vaikka Kalevi asui itse tuulivoimaturvallisella alueella Nurmijärvellä, se ei vähentänyt hänen intoaan auttaa tuulivoimarakentamisen ahdistamia ihmisiä ympäri maan.

Hän tuli tutuksi sadoille suomalaisille, joiden lähiympäristöön suunnitellaan tai on rakennettu teollisuusluokan tuulivoimaloita. Hän jaksoi aina kuunnella tuulivoimarakentamisesta huolestuneiden ja voimaloiden haitoista kärsivien hätää ja neuvoa mitä yksittäinen ihminen voi tehdä asialle. Hän kiersi ympäri Suomen luennoimassa tuulivoimaloista ja niistä koetuista haitoista. Hänellä oli hyvät verkostot ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin ja hän oli perehtynyt myös alan ulkomaisiin tutkimuksiin.

Kaikesta hänen tekemisistään kävi ilmi hänen ainutlaatuinen empatiakykynsä heikommassa asemassa olevia kohtaan sekä hänen rakkautensa luontoon. Tuulivoimaloiden pirstoamat metsät ja voimaloiden rakentaminen asutuksen viereen sekä pikku hiljaa paljastuneet terveyshaitat olivat hänelle asioita, joita vastaan hän jaksoi taistella kuntalaisten rinnalla ja tiedottaa haitoista julkisuuteen sekä ministeriöihin.

Hän oli viisas ajattelija, jonka huumorintajusta saivat monet nauttia. Ihan viimeiseen asti hän osallistui yhdistyksen kokouksiin, etsi ja välitti tietoa sille, joka sitä tarvitsi.

Kalevi Nikula on poissa. Kalevin apu, neuvot ja tuki oli korvaamattoman arvokasta ja useita kohteita säästyi teolliselta tuulivoimarakentamiselta, sen aiheuttamilta terveyshaitoilta ja luontotuhoilta hänen ansiostaan.

 

Kiitollisena kaikesta tuesta ja Kalevia kaivaten.

Sari Murto   Timo Lahnalampi    Leena Kurikka    Riitta Lindgren

Kirjoittajat ovat Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n hallituksen jäseniä