Aloite kansalaisaloite.fi:ssä: Tuulivoimaloita koskeva laki uusittava viipymättä

15.5.2021

Tuulivoimaloita koskeva laki uusittava viipymättä – Luonto ja turvallinen elinympäristö kuuluvat meille.

Tuulivoimaloita koskeva lainsäädäntö ei huomioi voimaloiden todellisia ympäristövaikutuksia luontoon, maisemaan ja ihmisten terveyteen. Kansainvälisen tieteellisen tutkimusnäytön pohjalta vaadimme, että ympäristönsuojelulakia on uudistettava viipymättä ja kaikki jo toiminnassa olevat tuulivoimalat on saatettava ympäristöluvan alaisiksi. Suunnitteilla olevien maa- ja merituulivoimaloiden yhä suurenevan koon, tehojen ja äänten yhteisvaikutusten vuoksi vaadimme, että eduskunta ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimiin uusien tuulivoimaloiden rakentamisen keskeyttämiseksi.

Allekirjoita aloite kansalaisaloite.fi:ssä.