Miten kunnan päätösten perusteista saa tietoa? – Viranomaisen on annettava julkinen tieto

1.1.2021

Mielipidekirjoitus on julkaistu Forssan Lehdessä 30.12.2020.


Kuvassa Tyrinselän tuulivoimaloita Jokioisilta. Kuva: Lassi Puhtimäki

Miten kunnan päätösten perusteista saa tietoa? Minulla tuli eteen taannoin Urjalassa sama ongelma, jonka siellä oli kokenut paikallinen lehden toimittajakin! Pyysin Urjalan rakennuslautakunnan kokouksen tuulivoimaa koskevan tutkimatta jättämispäätöksen kahdesta liitteestä kopioita sähköpostitse. En saanut. Sen sijaan rakennusvalvonnasta pyydettiin tulemaan niitä kunnantalolle lukemaan.

Lukea tosiaan sai viraston mapista, mutta kopioita ei annettu, koska rakennusvalvonnalla on sellainen käytäntö. Kerrottiin, että ei kunnanhallituksen päätösten liitteistäkään anneta kopioita, mutta saa kyllä käydä lukemassa.

Toimin tuulivoima-alueen asukkaiden nimeämänä asiamiehenä valitusasiassa Urjalassa ja Humppilassa. Alueen lähiasukkaat molemmista kunnista valittavat oman lautakuntansa tuulivoimaa koskevasta tutkimatta jättämispäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Liitteiden selvitykset siitä, mihin Urjalan rakennuslautakunnan päätös perustuu, ovat siten valittajille tuiki tarpeellisia.

Opin monta vuosikymmentä kestäneiden omien virkatyövuosieni aikana, että viranomaisen toiminta valtiolla tai kunnassa on julkista ja kansalaisia kuuluu palvella viivytyksettä, tasapuolisesti ja niin hyvin kuin on mahdollista.

Viranomaisen hallussa olevat aineistot ovat pääsäännön mukaan julkisia ja niistä saa myös kopioita.

Julkisuuslain 16. pykälän mukaan viranomaisen on annettava julkinen tieto pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön toteuttaminen esimerkiksi kopioinnin vaikeuden vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa. Samoin viranomainen voi antaa tiedon sähköpostitse.

Uskon kuitenkin, että Urjala on palveluhenkinen kunta, joka haluaa auttaa ja palvella kaikkia, jotka tietoja tarvitsevat.