Kittiläläiset nihkeitä tuulivoimalle

15.1.2021

Uutinen on julkaistu YLE:n nettisivulla 14.1.2021.


Kittilässä tehty kuntalaiskysely osoittaa, että tuulivoima ei nauti kuntalaisten kannatusta. Tuulivoimapuistoja on suunnitteilla Kellovuoman ja Tuohivaaran alueelle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kuntalaisten kuulemista ja Kittilässä järjestettiin joulukuussa kysely, johon sai vastata kahden viikon ajan sähköisesti tai kunnantalolla sekä kirjastolla jaetuilla lomakkeilla.

Vastauksia tuli 89. Loma-asukkaita vastaajista oli 17, loput olivat vakituisia asukkaita.

Suuri osa vastaajista piti tuulivoimahankkeiden haittoja suurempina kuin hyötyjä. Haitoiksi mainittiin kiinteistöjen arvon lasku sekä virkistysmahdollisuuksien heikentyminen. Tuulivoimaloiden katsottiin vaikuttavan kielteisesti myös porotalouteen ja ympäristöön.

Hyödyiksi mainittiin verotulot, työpaikat sekä tuulivoimalla tuotetun sähkön ekologisuus. Hyötyjä pidettiin kuitenkin haittoja pienempinä.