Tuulivoima vs. elinvoima

4.1.2020
Iisalmen Sanomat 20.03.2017
Kanadan pääministeri Justin Trudeau kirjoitti vast’ikään Facebook-sivullaan, että meidän on säästettävä maapalloa tulevillekin sukupolville. Kyllä. Ehdottomasti on haettava ratkaisuja, joilla vähennämme ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta. Se on erittäin tärkeää. Mutta ratkaisuissa ei ole katsottava ainoastaan tulevaan. Ratkaisuissa on huomioitava myös tänä päivänä elävät ihmiset. Ei ole kestävän kehityksen mukaista, jos suomalainen maaseutu pystytetään täyteen tuulivoimalaitoksia ja näin ihmiset menettävät todellisen kestävän kehityksen mukaisen elinympäristön. Kunnissa perätään nyt elinvoimaa. Tätä muun muassa uusina innovaatioina ilmentyvää elinvoimaa ei synny ainakaan siten, että otetaan toiselta eli kunnan vakituisilta asukkailta pois ja annetaan jossain muualla vaikuttaville tuulivoimayhtiöille. Kunnan tehtävien painopisteiden pian muuttuessa on hyvä muistaa kunnanvaltuutettujen ja virkamiesten pääasiallinen tehtävä, joka on palvella kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Käytännön kokemusten perusteella voi sanoa, että tuulivoiman rakentaminen ei edistä asukkaiden hyvinvointia. Suomessa on jo monta tuulivoimala-aluetta, joiden ympäristössä asukkaita on joutunut vakavien oireiden vuoksi jättämään kotinsa. Terveydellisten haittojen lisäksi näillä alueilla on toteutunut ihmisten omaisuuden, kuten asuinkiinteistöjen ja maan arvon väheneminen, tai jopa nollautuminen. Näiden kylien kehitysmahdollisuudet romuttuvat. Jos ihmisen hyvinvointia ja luovuutta ruokkivat ja voimaannuttavat elementit, kuten luonto ja kotirauha hävitetään rakentamalla tuulivoimaloita, tuhotaan myös se haettu elinvoima siltä alueelta. Menetetty sektori on suuri. Suomessa asuvat tuulivoimapakolaiset, jotka ovat kodeissaan jo herkistyneet melulle ja infraäänille kertovat, että megalomaanisten voimaloiden vaikutussäde on vähintään 20 kilometriä. Todellinen viisaus on toimimista sopusoinnussa luonnon kanssa. Luonto suo meille kaikille luovaa energiaa, elinvoimaa tasapuolisesti. Kaikki ne valtuutetut, jotka ovat olleet vaikuttamassa äänestyspäätöksillään siihen, ettei suunniteltua tuulivoimateollisuutta rakennettukaan, toimivat viisaasti ja kaukonäköisesti. Näin he turvasivat kaikkien kuntalaisten oikeuden turvalliseen elinympäristöön, eikä heidän tarvitse kohdata sellaisia perheitä, jotka saattavat joutua tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen lähtemään kodeistaan. Inhimillisten arvojen on oltava ykkösenä päätöksenteossa. Myös jo olemassa olevia ympäristöaltisteita on yhteisen edun nimissä ja elinvoiman aikaansaamiseksi pyrittävä vähentämään.
Kirjoittaja Heli Kananen on tutkijatohtori, joka työskentelee yhteiskunnan historiaa tutkivassa huippuyksikössä Jyväskylän yliopistossa.