Pyydän, että Iitin päättäjät sanovat ei tuulivoimaloille — ”Erityisesti Tillolan, Nirvisten ja Anhavaisten asukkaat olisivat haitta- ja vaaravyöhykkeessä”

3.1.2020

Suomessa on nyt jo maailman suurimmat tuulivoimalat ja määrää olisi aikomus nelinkertaistaa 10 vuodessa. Tuulivoimaa perustellaan muun muassa sillä, että se on puhdasta, turvallista, edullista, työllistävää, tuloja tuovaa, vaihtotasetta tasapainottavaa, energiaomavaraisuutta parantavaa ja kotimaista.

Ehkä näin on nykypäivän energiataloudessa päättäjien ja viranomaisten mielestä, mutta otetaanko huomioon tuulivoimaloiden vaikutus ihmisiin, eläimiin, luontoon?

Maatärinän vaikutus on sitä haitallisempaa, mitä kosteampi maapohja on.

Tuulivoimaloiden tuottamaan infraääneen on liitetty monia yleisluonteisia ja väestössä yleisesti esiintyviä oireita, kuten päänsärky ja muut säryt, huimaus, pahoinvointi, paineen tunne korvissa, tinnitus, uupumus ja rytmihäiriöt.

Tuulivoima-alueiden läheisyydessä asuvista ihmisistä osa on kertonut itsensä ja kotieläinten oireilevan vakavasti infraäänen vuoksi.

Maahamme halutaan rakentaa napakorkeudeltaan 150—170 metriä korkeita jättivoimaloita, joiden lavat halkovat ja kattavat 1,8 hehtaarin pyyhkäisypinta-alan. Pian valmistuttuaan jättivoimalat myydään ulkomaisille omistajille, jolloin hyödyt valuvat ulkomaisiin käsiin ja suomalaisille jäävät vain haitat. Kyseessä on suuri maailmanluokan bisnes.

Toukokuisesta Mainzin yliopiston tutkimuksesta kävi ilmi, että yli miljoona saksalaista on sairastunut tuulivoimaloista. Tutkimuksen mukaan tuulivoimalan infraääni heikentää sydänlihaksen tehoa 20 prosentilla.

Aiemmin on jo tutkittu infraäänen aiheuttavan muun muassa eri elinten sidekudostumista sekä keskenmenojen määrän kasvua. Näyttäisi siltä, että meluhaitta ulottuu noin 6 kilometrin säteelle ja infraäänen haitat noin 20 kilometrin säteelle.

Saksalaisten lääkäreiden mukaan maatärinä olisi infraääntä haitallisempaa terveydelle. Tuulivoimalasta saatujen oireiden takia moni Suomessakin on jo vaihtanut asuinpaikkaa, mikä ei aina ole helppoa, sillä pelot ajavat myös asunnon ostajat pois ja kiinteän omaisuuden arvo on romahtanut tuulivoimalapaikkakunnilla.

Maatärinän vaikutus on sitä haitallisempaa, mitä kosteampi maapohja on. Sekä Tillolan että Anhavaisten alueella on paljon kosteaa ja soista maaperää, jolloin maatärinän vaikutukset voisivat olla haitoiltaan moninkertaiset. Vaikutusalueisiin kuuluisivat Iitin, osin Kouvolan ja erityisesti Tillolan, Nirvisten ja Anhavaisten alueiden asukkaat, jotka olisivat välittömässä haitta- ja vaaravyöhykkeessä.

Pyydän, että Iitin päättäjät sanovat ei tuulivoimaloille ja ottavat huomioon kaikki ihmiset, eläimet ja luonnon. Viisautta ja vastuuta kauaskantoisten päätösten tekoon.

 

Anne Kunnas
Kausala


Mielipidekirjoitus julkaistu Kouvolan Sanomissa 25.12.2019.