Lukijoiden mielipide: Vielä ei ole liian myöhäistä – Ihmiset joutuvat muuttamaan kodeistaan elinympäristön muututtua elinkelvottomaksi

27.1.2020
Tuulivoiman käyttö sähköntuotannon vaihtoehtona kasvaa keskuudessamme räjähtävällä voimalla. Uusien asioiden kohtaaminen herättää aina kysymyksiä ja hyvä niin. Kun huolia nostetaan esille, kannetaan vastuuta kaikkien yhteisen hyvän puolesta.

Onko tuulivoima uusi asia? Tuuliturbiini laitteena ei ole kovinkaan uusi, mutta tuulivoimapuistot tuhansien hehtaarien kokoisina aluevaltauksina on. Nykysuunnitelmien tuuliturbiinit ovat aivan eri luokkaa kuin, maailmalla on tähän asti ollut. Hankkeisiin ollaan rakentamassa sellaisia laitteita, joille ei ole vielä mitään todellisia mittaustuloksia.

Halsualle ollaan kaavailemassa 54 voimalan tuulipuistoalueita. Halsuan hankkeiden lisäksi Lestijärvelle, Toholammille, Veteliin ja Perhoon on Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan suunnitteilla yhteensä 161 voimalaa.

Lähes päivittäin erilaisissa medioissa keskustellaan siitä, miten ihmisten elinolot ja terveydentila ovat muuttuneet tuulivoimaloiden ilmestyttyä ympäristöön. Ihmiset joutuvat muuttamaan kodeistaan elinympäristön muututtua elinkelvottomaksi. Tyypillisesti hankkeita luotsaavat asiantuntijat kertovat, että syynä oireiluun on ihmisten huolestuneisuus, pelko ja epätietoisuus, eli ns. nosebo-vaikutus. Näin oirehtijoita ei tarvitse ottaa tosissaan ja väittämällä ettei luotettavaa näyttöä terveysvaikutuksista ole, hiljennetään loputkin epäilijät. Hyväksyntä on näköjään helppo kalastaa; verrataan vain kymmenien 300-metristen myllyjen paineaaltoja pyykkikoneen värinään. Yllättävän moni nielee syötin.

Aukotonta näyttöä tuulivoiman terveyshaitoista julkaistaan koko ajan. Vaikka tuulivoimaenergian ”asiantuntijat”, eli myyjät, ovat laatineet parhaan osaamisensa mukaan asiakirjan tuotteidensa vaikutuksista elinympäristöömme, herää kysymys, onko asiakirjassa pyritty tuomaan kaikki ympäristöömme ja terveyteemme vaikuttavat asiat esille.

Esimerkiksi Halsualla 16.12.19 Halsuan tuulivoimahankkeen Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA:n) esittelytilaisuudessa, esitettiin kysymys asiantuntijoille: ”Miksi Ympäristövaikutusten arvioinnin kohdassa 17, jossa arvioidaan tuulivoimaloiden vaikutuksia ihmisten terveyteen, ei kerrota Suomen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisemaa tutkimustietoa tuulivoimaloiden infraäänien vaikutuksista ihmisten aivojen ja autonomisen hermoston toimintaan?” Vastaus oli seuraavanlainen: ”Ympäristövaikutusten arviointiin on käytetty julkaisun loppupäätelmiä.”. Eli varsinaiseen tutkimussisältöön ei ole perehdytty. Kyseinen asiakirja on siis laadittu pelkkien loppupäätelmien perusteella ja silti siihen on painokkaasti kirjoitettu, että mitään terveysvaikutuksia ei ole! Vaikutus on jo pystytty hyvin selkeästi osoittamaan ja asiasta on kyseisessä tutkimusraportissakin monta esille ottoa. TEM:n loppupäätelmän viimeisiksi asioiksi on kirjattu, että tuulivoiman pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta ja tätä on syytä tutkia lisää.

Suomen Ympäristöterveys ry:n (SYTE) teettämien mittausten mukaan nykyisten, pienten voimaloiden, infraääni-impulssit ovat mitattavissa yli 60 km päästä voimalasta. SYTE:n juuri valmistuneen, lähes nelivuotisen tutkimuksen mukaan voimaloiden teho ja napakorkeus ovat suoraan verrannollisia niiden vaikutusalueeseen. Voimalat aiheuttavat tutkitusti oireita yli 15 km päässä voimaloista asuville. Satametristen siipien tuottamat paineaallot ovat täysin poikkeavia kaikesta ympärillämme olevista infraäänistä. Saksalaiset tämän ovat jo ymmärtäneet ja siellä tuulivoiman rakentaminen on lopetettu.

Meillä Suomessa halutaan kiireellä täyttää maa tuulivoimapuistoilla. Siitä huolimatta, että maailmalta kantautuu uutisia tuulivoiman kannattamattomuudesta ja tutkimustuloksia terveysvaikutuksista, ei haluta myöntää tosiasioita. Tällaisesta toiminnasta tulee väkisin mielikuva, jossa lapsi on luvatta karkkipussilla. Tietää tekevänsä väärin, mutta ahmii poskensa pullolleen, kun kuulee vanhemman askeleiden lähestyvän ja tietää että ne herkut saa syödä, mitä ennättää suuhunsa laittaa. Mutta hyvä bisneshän tuulivoima toki on.

Heidi Lampela ja Janne Hietalahti, HALSUA


Lukijan mielipide on julkaistu Keskipohjanmaa -lehdessä 22.01.2020.