Tuulivoimassa monta pulmaa

4.10.2019

Avoimessa kirjeessään kansanedustajille (KSML 21.7.) Soinin kunnanjohtaja Juha Viitasaari kirjoitti: ”Soinin kunnassa on vuonna 2012 aloitettu lupaprosessi kolmelle tuulivoima-alueelle. (..) Alueista yksi on saanut lainvoiman.”

Kunnan alueelle tulisi n. 70 voimalaa. Kahdesta tuulivoima-alueesta on valittanut oikeuteen myös Etelä-Pohjanmaan ely-keskus. Olisiko Soinin kunnan päätöksenteossa jotain vikaa, kun viranomainenkin on siitä valittanut?

Soinin kuntaa markkinoidaan matkailijoille luonnonläheisenä kuntana. Jos kaikkiaan n. 70 tuulivoimalaa aiotaan rakentaa Soinin alueelle, luonnonrauhaa ei ole. Luonto ja matkailu eivät sovi yhteen tuulivoiman kanssa, sen tietää jokainen.

Kansallinen terveysselvitys tuulivoimasta on vielä kesken, mutta siitä ei kunnanjohtaja kertonut.

Ongelmallista tuulivoimassa on matalataajuinen melu ja korvin kuulumattomat infraääniaallot. Tiedossa on, että ympäristömelu aiheuttaa uniongelmia, erilaisia korvaoireita, päänsärkyä, verenpaine- ja sydänongelmia sekä keskenmenoja.

Nykytiedon mukaan tuulivoimaloiden vaikutukset leviävät ainakin 20 kilometriin asti. Syksyllä 2018 Maailman terveysjärjestö WHO lisäsi tuulivoimamelun ympäristömelua aiheuttavien asioiden listalle.

Viitasaari kirjoittaa: ”Ääni ei erotu lehtien havinasta ja tutkilla voi minimoida lintujen törmäyksiä.” Närpiön lintututkatutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että tutka ei havaitse isoja petolintuja, kuten maakotkia, niiden liitelevän lentotyylin takia.

Viitasaari kirjoittaa myös byrokratiasta ja hallinto-oikeuden käsittelyajoista. Ne ovat hänen mielestään liian pitkiä.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on lausunnossaan kieltänyt Soinia myöntämästä poikkeamislupia Korkeamaan voimaloiden korottamiseksi 250 metriin. Soinissa, kuten muuallakin Etelä-Pohjanmaalla, ely on vaatinut, että korotukset tulee tehdä kaavamuutoksen kautta. Soinin kunta kuitenkin on Korkeamaan korotuksen hyväksynyt, vastoin elyn lausuntoa.

KUNNANJOHTAJA VETOAA kansanedustajiin ja kertoo, että ongelmana on byrokraattisen järjestelmän kyky toimia yhteisten päämäärien eteen.

Ymmärtääksemme oikeusjärjestelmän tulee turvata asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. Myös tällaisissa asioissa, jotka eivät ole kunnan kaikkien asukkaiden yhteisiä päämääriä.

Lakia venytetään ihan riittävästi jo nykyiselläänkin tuulivoima-asioissa, joten menettelyn löystyttämiseen ei pidä suostua. Kuntalaisten valitusoikeus on tärkein ja ainoa laadun tae kaavoitus- ja maankäyttöasioissa.

Teidän arvoisien kansanedustajien pitää toimia siten, että kaikkien suomalaisten terveellinen ja viihtyisä asuminen on mahdollista ja että he voivat vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja sen asioihin.

Kunnanjohtaja Viitasaari tuntuu kosiskelevan teitä muuttamaan asukkaiden ainoaa vaikuttamiskeinoa. Edustajien tulisi nähdä asia kokonaisuutena, myös asukkaiden kannalta.

 

Arja Ala-aho
Vaasa

Tiina Koivuniemi
Seinäjoki

Raimo Pitkämäki
Eurajoki

Marita Järvinen, Jari Sorvali ja Kari Ojala
Soini


Mielipidekirjoitus julkaistu Keskisuomalaisessa 25.07.2019.