Lappajärvellä yli tuhat vastustaa tuulivoima-aluetta

4.11.2017

Lappajärvellä luovutettiin syyskuun lopussa kunnanjohtajalle tuulivoimaa vastustava adressi. Nimiä Pitkäsaloon suunniteltua tuulivoima-aluetta vastaan kerättiin sekä paperilla että sähköisinä. Yhteensä niitä tuli 1.121 kappaletta. Adressi toimitetaan edelleen kunnanvaltuustolle, joka aikanaan päättää alueen kaavoituksesta.

Kantansa kyseistä tuulivoima-aluetta vastaan ilmaisseiden määrä on todella suuri. Lappajärven kunnan asukasluku on 3.135, joten yli 35 % asukkaista on selvästi ilmaissut vastustavansa kunnan tuulivoiman kaavoitussuunnitelmia. Myös moni naapurikunnan asukkaista vastustaa kyseistä hanketta. Päällimmäisenä syynä monella allekirjoittaneella on huoli tuulivoimaloiden vaikutuksesta ihmisten terveyteen.

Tuulivoimaa vastustaviin tai suojaetäisyyttä vaativiin adresseihin on Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla kerätty nimiä tähän mennessä ainakin Kauhajoella, Kaskisissa ja Ilmajoella.

Tv-ky päivitys

Lisätietoja:

Tuulivoima-adressiin yli tuhat nimeä


http://santavuori.blogspot.fi/2017/10/lappajarvella-yli-1000-vastustaa.html
https: //vimeo.com/158302906 (poista välilyönti linkistä)
http://karajavuori.blogspot.fi/2016/05/kaskisten-luonto-ja-asukkaat-tarkeampia.html
http: //tvky.info/2016/06/ilmajoella-ennatysmaara-vaatii-3-kmn-suojaetaisyytta-tuulivoimaloihin/ (poista välilyönti linkistä)