Viherpesu ihmisten ja luonnon kustannuksella

19.8.2017

Mervento Oy ja sen tytäryhtiö ovat tehneet konkurssin. Mervento oli Suomen kautta aikojen suurin startupyritys. Rahoitusta saatiin yli 40 miljoonaa euroa. Summasta merkittävä osa tuli valtiolta, eli veronmaksajilta.

Tavoitteet olivat suuret. Työpaikkoja piti syntyä tuhansittain, myllyjä myydä ympäri maailmaa ja olla pelastamassa maailmaa ympäristösaasteilta.

Myynti vaan ei lähtenyt käyntiin eikä yhtäkään myllyä saatu myytyä. Ainoa mylly on surullisen kuuluisa demomylly Vaasassa. Syyksi on kerrottu mm. huono markkinatilanne ja erinäiset rahoitusvaikeudet. Yhtiön mukaan mylly on huippu.

Markkinatilanne on ollut aivan loistava myönteliään syöttötariffin ansiosta. Vispeleitä on noussut Suomessa viimevuosina kuin sieniä sateen jälkeen. Rahoitusta on saatu enemmän kuin mikään muu startupyritys Suomessa ikinä, joten syitä konkurssiin on etsittävä muualta.

Koemylly lähti pyörimään 2012. Alusta asti siinä oli suuria meluongelmia joita yritettiin vähätellä. ”Asukkaat vain kuvittelivat tai olivat yliherkkiä.”

Mittauksissa osoitettiin että matalataajuinen melu oli huomattava ja häiritsevä ja että sillä voi hyvinkin olla kielteiset vaikutukset asukkaitten nukkumiseen.

Prosessissa on tehty lukuisia virheitä. Suurin virhe oli sijoittaa demolaitos asuinalueitten läheisyyteen.
Meluongelmien vähättely oli toiseksi suurin virhe minkä yritys teki. Sen sijaan että pysäytettiin mylly ja lähdettiin korjaamaan myllyä ”yrityksen piti saada referenssejä myyntiä varten” ja ajoivat myllyä täysillä. Tästä syntyi niin paljon kielteistä palautetta että sillä kiistatta oli keskeinen vaikutus myyntiin. On tosin myös todennäköistä että matalataajuinen melu ei ollut poistettavissa ilman tornin uusimista.

Nyt konkurssipesä, jossa suurin velkoja on valtionkonttori, on myymässä laitosta Indonesialaiselle energiayhtiölle, joka haluaa päästä viherpesuun mukaan.

Asukkaille tämä on surullista koska laitoksella on rakennuslupa ja uusi yhtiö voi sen turvin pyörittää laitosta meluhaitoista huolimatta. Vaasan kaupungille järjestely tulisi kalliiksi koska kaupungilla on suuri kaavaalue johon kunnallistekniikka on rakennettu mutta rakennuslupia ei voida melusaasteen vuoksi myöntää. Se myös rajoittaa lisäkaavoittamisen ja on siten kehityksen esteenä. Asukkaat ja kaupunki ovat toivoneet että voimalaitos puretaan.

Vuosien varrella asukkaat ovat olleet asiassa aktiivisia ja asukkaista syntyi riesa Merventolle. Voimme myös olla varmoja että mahdollinen uusi yritys ei tule menestymään mikäli meluasioihin ei suhtauduta vakavasti ja melusaasteita saada kuriin.

Olisi aika päättäjien, yritysten ja rahoittajien ymmärtää että tuulivoiman meluongelmia on monenlaisia ja niihin on suhtauduttava vakavasti.

Tomas Holmström