Miksi Suomessa hyvin käyntiin lähtenyt tuulivoimateollisuus pitäisi torpata

17.11.2016

Suomessa on viime vuosina toteutettu tuulivoimatukien myötä useita isoja
tuulivoimahankkeita. Selvää on, että uusiutuviin energiamuotoihin täytyy pikkuhiljaa pyrkiä ja
uusiutuvaa energiaa on hyvä aluksi tukea. Tuulivoima on energiatuotannon suuri voittaja
suhteessa tuotantotehokkuuteen, mutta myös suurin ongelmien tuottaja, jos ajatellaan
kotimaan energiatuotannon vakautta ja tuotantolaitosten ympäristöhaittoja.
Tuulivoimaloista aiheutuu kotimaan energiatuotantoon suuri vajaus pakkasjaksojen aikaan.
Tuulivoimaloiden nollatuotanto yhdistettynä suurimpaan energiatarvepiikkiin on jo huomattu
suomen olosuhteissa ja tämä on herättänyt vakavan huolen energian riittävyydestä
kriittiseen aikaan.
Tuulivoiman hyötyjen esillä pitäminen ja ihmisten kokemien haittojen vähättely ei poista sitä
tosiasiaa, että voimaloista kantautuva ääni ja välke aiheuttavat vakavia terveyteen ja
asuinviihtyvyyteen liittyviä ongelmia useilla tuulivoimapaikkakunnilla Suomessa. Asukkaat
kertovat konkreettisten haittojen lisäksi unihäiriöistä, päänsäryistä, korva- ja nivelkivuista ja
tasapainohäiriöistä. Lähiasukkaiden verenpainearvot nousevat. Oireet alkavat pikkuhiljaa
tuulivoimaloiden käynnistyttyä ja ne poistuvat, kun asukas poistuu tuulivoimaloiden vaikutus
alueelta.
Oireet viittaavat vahvasti matalataajuiseen infraääneen, jota tuulivoimaloidenkin tiedetään
tuottavan. Riippumattomia tutkimuksia infraäänestä tuulivoimala-alueella ei ole. Suomessa
tuulivoimaloihin liittyvät tutkimukset tehdään usein tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden ja
edunvalvojien rahoittamana ja tulokset ovat usein täysin riittämättömät. Tarvitaan pitkän
aikavälin riippumattomia, luotettavia ja kattavia tutkimuksia, ennenkuin uusia voimaloita
kannattaa rakentaa.
Tuulivoima on mahdollista energiaa ainoastaan tukien myötä. Väite, että tuulivoimaa voitaisi
joskus tuottaa suurella volyymilla omavaraisesti on täysin vailla totuuspohjaa. Valtiolla ei ole
varaa tukea tuulivoimaa pitkällä juoksulla. Tuulivoiman tuet eivät edistä kestävää
energiakehitystä, koska tuotanto loppuu, kun tuet loppuvat.
Tuulivoima on täyttänyt ison osan Suomen uusiutuvien energioiden markkinoista. Lisätuki
tässä vaiheessa toisi lisää ongelmia, joten sen myöntäminen on tarpeetonta. Olisi hyvä
osoittaa tuet turvallisempaan, järkevämpään ja enemmän kotimaisempaan uusiutuvaan
energiaan.

Meeri Puurunen Paimio