Maksaako metsänomistaja tuulivoimalametsän palovahingot?

12.9.2016

Miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat metsänomistajaan, joka vuokraa alueita tuulivoimayhtiölle? Pankkivuoroa odotellessani selailin uteliaisuudesta pankin Metsävakuutus -tiedotetta ja etsin sieltä vastausta.

Ja löytyihän sieltä pienellä kirjoitettua tekstiä.

Esimerkiksi tämä: ”Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutuksentajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta….”
”Vaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi vakuutuskohteen korjaus-, muutos- ja laajennustoimet, käytön muuttuminen sekä luovuttaminen muiden kuin vakuutettujen käyttöön…”

Vaaralla tarkoitetaan muun muassa salaman aiheuttamia ja muuten syntyneitä metsäpaloja. Palava tuulivoimala metsän metsän keskellä ei ole mikään helppo sammutuskohde. Palot ja salamaniskut ovatkin vakuutusyhtiön taulukoissa ensimmäisen turvatason tapahtumia.

Saman käteen sattuneen esitteen viimeisellä sivulla tiivistetään ehtoja näin:
”Vakuutus voidaan myös irtisanoa, jos vakuuutuksenottaja tai vakuutettu on: antanut vääriä tietoja tai laiminlyönyt suojeluohjeita tai lisännyt vahingonvaaraa esimerkiksi luovuttanut omaisuutta ulkopuolisen käyttöön.”

Pienellä kirjoitettu teksti varoittaa myös siitä, että pahimmassa tapauksessa vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.

Maitaan tuulivoimalle vuokraava metsänomistaja saa olla tarkkana. Kuinkahan moni on jättänyt kertomalla vakuutusyhtiölle vuokrasopimuksista?
Monelle metsänsä vakuuttaneelle tuulivoimalan palo voi aiheuttaa kalliin yllätyksen.

Esko Salmela
Taalintehdas