Ilmajoella ennätysmäärä vaatii 3 km:n suojaetäisyyttä tuulivoimaloihin