Lehdistötiedote 20.10.2015. Tuulivoimaloiden infraäänipäästöt sairastuttavat ihmisiä

20.10.2015

TV-KY:n raportti infraäänistä tässä linkissä.

Tuulivoimalat tuottavat infraääntä joka voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Tuulivoimaloiden infraääni kantaa jopa kymmenien kilometrien päähän. Tämä vahvistettiin Suomessa tehdyissä mittauksissa.

Tuulivoimaloiden infraääntä ei ole aiemmin todennettu Suomessa mittaamalla.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys (TV-KY) ry:n juuri valmistuneessa laajassa raportissa selvitetään tuulivoimaloiden aiheuttamaa infraäänipäästöä ja sen vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Suomeen asutuksen lähelle rakennettavat tuulivoimalat ovat Euroopan suurimpia. Niiden pyörivät lavat tuottavat kauas kantavia basso- ja infraääniä, eli tiheästi toistuvia, jatkuvia ilmanpainepulsseja.

Bassomelulla tarkoitetaan kuuloaistilla kuultavia taajuuksia 20-200 hertsiä, infraäänellä taas taajuuksia 0,1 -20 hertsiä, joita kuuloaistilla ei voi havaita. Tuulivoimayhtiöt ja eräät tutkijatkin ovat väittäneet, että ”infraääni ei voi aiheuttaa terveyshaittoja, koska sitä ei voi kuulla”. Vastaavasti voitaisiin väittää että esimerkiksi radioaktiivisesta säteilystä ei voi olla haittaa, koska sitä ei voi aisteilla havaita.

Kesällä 2015 saksalainen Max Planck-instituutti julkaisi kuitenkin uudenlaisella mittaustekniikalla tehdyn tutkimuksen (linkki). Vastoin vakiintuneita käsityksiä siinä osoitettiin, että aivojen varoitusmekanismit reagoivat erittäin mataliin, kuulokynnyksen alapuolella oleviin infraääniin.

Tarve TV-KY:n selvityksen laatimiseksi syntyi, kun yhä kasvava joukko tuulivoima-alueiden lähiasukkaista raportoi kärsivänsä terveysoireista, osa vakavista. Mittauksissa todettiin, että tuulivoimamelun aiheuttamat, nopeasti vaihtelevat basso- ja infraäänitaajuudet ovat mitattavissa suomalaisten asuntojen sisätiloissa. Matalat taajuudet läpäisevät asunnon rakenteet, ja bassotaajuudet erottuvat häiritsevästi taustamelusta erityisesti sisätiloissa. Sen sijaan infraääniä ei suoraan kuuloaistilla havaita, vaan asukkaat valittavat erilaisista oireista, jopa vakavistakin. Haittojen muodostuminen ja vakavuus riippuu altistuksen voimakkuudesta ja kestosta.

Suomessa teollisen kokoluokan tuulivoimaloita on rakennettu vasta muutaman vuoden ajan. Tuulivoimaloiden aiheuttaman infraäänipäästön sairastuttamien ihmisten lukumäärä on tuntematon. Raporttia varten haastateltiin 12 suomalaista perhettä jotka asuvat suurien tuulivoimaloiden lähistöllä Suomessa, ja saatiin tietoa yhteensä 55 henkilön kokemuksista teollisen tuulivoimatuotannon vaikutuksista terveyteen. Näistä 55 henkilöstä 33 kärsi unihäiriöistä, 26 korvavaivoista, 23 päänsärystä, 17 pahoinvoinnista, 11 sydänoireista ja 11 voimattomuudesta.

Infraäänipäästön lisäksi jopa 230-metristen tuulivoimaloiden korvin kuultava ”bassomelu” suuntautuu vaakasuunnassa voimakkaasti poispäin pyörivistä lavoista, ala- ja ylätuulen puolelle. Lapojen tuottaman, 1-2 sekunnin välein vaihtelevan massiivisen ilmanpainepulssin aiheuttama bassomelu ei juurikaan suuntaudu voimalan juurelle eikä sivulle päin.

Tämä selittää osin sitä, miksi haastatteluissa tuulivoimaloiden lähiympäristön eri asukkaat eivät kärsi samalla tavoin tuulivoimamelusta, joka on pahimmillaan yöaikaan.

Mittauksissa käytettiin mikrobarometria, eli erittäin herkkää ilmanpainemittaria. Mitatut kohteet edustavat sellaisia koteja joissa on valitettu tuulivoimaloiden haitoista. Raportissa on esitelty eräiden haastateltujen perheiden asuntojen sisätiloissa toteutettuja äänimittauksia. Tuulivoimaloiden infraäänipäästö oli selkeästi nähtävillä.

Raportissa kerrotaan, mitä tunnettuja terveyshaittoja infraääni aiheuttaa ja millä mekanismilla terveyshaitat syntyvät. Lisäksi raportti sisältää perustietoa tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänipäästöstä ja sen mittaamisesta.

Nyt valmistunut raportti on ensimmäinen laatuaan. Siinä on käytetty kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita ja käyty laajasti läpi Suomessa ja maailmalla julkaistua aihetta koskevaa kirjallisuutta. Raportti on laadittu ilman ulkopuolista rahoitusta vapaaehtoisvoimin alan parhaiden kansainvälisten asiantuntijoiden tuella. Lähes kaikki muut tuulivoimaloiden äänipäästöjen ongelmiin liittyvät tutkimukset ja selvitykset Suomessa ovat teollisuuden kokonaan tai osin rahoittamia. TV-KY onkin erittäin huolissaan teollisuuden rahoituksesta riippumattoman tuulivoimatutkimuksen vähäisyydestä Suomessa. Jos tuulivoimaloiden aiheuttamia terveyshaittoja epäillään, ne pitää tutkia riippumattomien lääketieteen tutkijoiden toimesta, eikä väittää niitä aiheettomiksi, TV-KY katsoo.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on ihmisten ja luonnon puolesta toimiva kansalaisten puolueeton ja vapaaehtoinen yhdistys.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa yhdistyksen nettisivuilta: https://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf

Kalevi Nikula
Puheenjohtaja, FM
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry.