Kansalaisten vaikuttaminen estää suunnittelun haittoja