Kansalaisten vaikuttaminen estää suunnittelun haittoja

26.5.2015

Hallitusohjelmaa valmistelevan Vanhasen työryhmän ohjelmassa on ehdotus, jonka mukaan rakennustoiminnan lupamenettelyä lievennetään ja kansalaisten valitusoikeutta rajoitetaan.
Rakennustoiminnassa on varmaankin alueita, joissa nuo toimet saattavat olla paikallaan. Jos kuitenkin ehdotuksen toimet kattavat kaiken rakennustoiminnan, syntyy kansalaisten kannalta korvaamatonta vahinkoa.

Tuulivoiman rakentajat ovat voimakkaasti korostaneet, että lupamenettely ja kaavoista tehdyt valitukset ja muistutukset hidastuttavat hankkeiden toteutumista. Se on kuitenkin demokratian hinta.

Tuulivoiman rakentaminen aloitettiin muutama vuosi sitten ilman taustoittavaa tutkimusta tai käytännön kokemusta. Maahan on noussut satoja teollisuusluokan tuulivoimaloita lähelle asutusta. Ne ovat tuntuvasti suurempia ja tehokkaampia kuin Saksan tai Tanskan tuulivoimalat.

Tuulivoimaloiden haitat huomattiin nopeasti. Esim. Kemiönsaarella yhdestä tuulivoimakaavasta tehtiin viitisenkymmentä huomautusta, useissa niistä oli monta allekirjoittajaa. Kuntalaiset eri puolilla Suomea ovat tehokkaasti käyttäneet valitusoikeuttaan ja tuoneet vakuuttavasti esille niitä haittoja, joita tuulivoiman rakentaminen aiheuttaa.

Juuri valitusoikeuden ansiosta kansalaiset ovat saaneet esille tekijöitä, jotka ovat johtaneet meluasetuksiin ja säädöksiin, jotka rakentajien painostuksesta laadittiin nopeasti ja jälleen hätiköidysti. Asetusta jouduttiin paikkaamaan, mutta silti melun haitallisuutta yritetään edelleen määritellä mittauksin. Menetelmä on osoittautunut huonoksi: vaikka asetusten ohjearvot täyttyvät, asukkaat kokevat tuulivoiman melun silti häiritsevänä.

Mittauksen tuloksiin vaikuttavat niin monet muuttuvat tekijät, että mittaustulos jää tulkinnanvaraiseksi. Tästä syystä terveysviranomaiset suosittelevat kilometrimääräisten etäisyyksien säätämistä asuinrakennusten ja tuulivoimalan välille. Monet kunnat ovat kahden kilometrin suositusta noudattaneetkin. Ilman kuntalaisten panosta, kuntalaisten osallisuutta muistutuksin, haitat olisivat jääneet ilman julkisuutta.

Saksassa, tuulivoiman esimerkkimaassa, on lähes 900 tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvaa järjestöä ja ryhmittymää. Tuulivoimaloitten haitat ovat siellä samat kuin Suomessakin. Erään tiedon mukaan Saksassa on voimaloitten pystyttäminen esim. metsäiselle alueelle kielletty. Voimalapalot kuivassa metsässä olisivat liian suuri vaara. Saksan lääkärit vaativat voimalamelun puolueetonta tutkimusta.
Suomessa kriittisiä ryhmiä ja yhdistyksiä on jo nyt kolmisenkymmentä.

Suomessa kuntalaiset ovat tuulivoimakaavoituksen monissa vaiheissa voineet kertoa asiasta mielipiteensä. Esille on tullut haittoja ja suunnittelun virheitä, jotka myöhemmin aiheuttavat vaikeasti korjattavaa vahinkoa.
Tätä vaikuttamista ei tule uusin säädöksin estää, se olisi haittojen lakaisemista maton alle, mikä myöhemmin kostautuisi monin tavoin.

Esko Salmela
Taalintehdas