Yhdistyksen lausunto Ympäristöministeriön tuulivoima-asetukseen

21.12.2014

Tuulivoima-Kansalaisyhdistys tukee lausunnossaan kansalaisten ja luonnonoarvojen esitettyä parempaa huomioon ottamista ja edellyttää, että vastaisuudessa tuulivoimasuunnittelun tekevät puoluettomat ja asiantuntevat toimijat jotka eivät ole riippuvaisia veronmaksajien tuulivoimatuesta. Melurajoja ei tule nostaa nykyisistä  ja tuulivoimamelun erityisluonne on otettava lainsäädäntötyössä huomioon.

Jos asetus toteutuisi esitetyn mukaisesti, tuulivoima-alueen lähistöllä asuvien ihmisten asema olisi huonompi kuin verrokkimaissa Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Nykyisillä melurajoilla Suomeen on suunnitteilla nelinkertainen määrä tuulivoimaloita verrattuna kansallisiin tavoitteisiin. Melurajojen lieventäminen lainsäädännöllä ei toisi lisää tuulivoimarakentamista mutta se lisäisi kansalaisten tuulivoimarakentamisesta kokemia haittoja.

TV-KY jätti lausuntonsa Ympäristöministeriölle 15.12. ja se on kokonaisuudessaan täällä.

Lausunnossaan TV-KY edellyttää, että melumallinnukset tekee puolueeton ja tuulivoimatuista riippumaton taho. Kansalaisyhdistys esittää, että vapaa-ajanasuntojen vakituisia asuntoja alemmat ulkovaipan eristemääräykset otetaan vastaisuudessakin huomioon ja että meluarvoja ei nosteta nykyisestä. Asetusluonnoksessa esitetään melurajojen ulottamista kansallispuistoihin mitä yhdistys pitää hyvänä, mutta lausuu että vastaavat melurajat on huomioitava mm. tunturi- ja saaristoalueilla ja muilla hiljaisilla ja luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla. Suomen noin 2 miljoonaa vapaa-ajanasukasta joutuisivat kohtuuttomasti kärsimään esitetystä löperömmästä meluasetuksesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 41 pykälän mukaan käytänaikaisia ehtoja voimaloille ei voi edellyttää kaavoissa. Tämän vuoksi melumoodeja ei myöskään tulisi käyttää kaavojen pohjana olevissa melumallinnuksissa.

Kansalaisyhdistyksen mukaan uudet suuret tuulivoimalaitokset tulee sijoittaa niin, että tuulivoimarakentaminen on selkcästi erillään vakituisesta ja vapaa-ajanasutuksesta, järjestettynä suuriin kokonaisuuksiin sille sopiville alueille. Ulkomelusäädöksellä on varmistettava, että voimalat rakennetaan riittävän kauas asutuksesta eikä aiheuteta mahdollisia terveyshaittoja kansalaisille.

 

Janne Salonen, Kemiönsaari
TV-KY:n hallituksen jäsen
Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry.