Suomessa on viranomaisvalvonta kaikelle, vai onko?

22.9.2014

Suomessa viranomaiset valvovat kaikkea. Ajoneuvot tulee katsastaa, samoin hissit, nosturit, lämpölaitosten kattilat, sprinklerijärjestelmät, jauhesammuttimet, paineastiat, jne. Lista on loputon. Eri viranomaiset vastaavat tarkistuksista ja katsastuksista, jokainen omalla alallaan. Yhtäkkiä voisi ajatella että, turhaa byrokratiaa ja ”kyttäämistä” mutta tarkastuksien perimmäinen syy on turvallisuuden takaaminen. Jotta edes minimivaatimukset täyttyvät. Tällä taataan osaltaan turvallisuus käyttäjälle ja sivullisille.

On kuitenkin olemassa toimiala, jota ei valvo kukaan. Tuulivoima-ala.

Tuulivoimaloilla ei ole minkään viranomaistahon edellyttämiä ”katsastusvaatimuksia” Mikään taho ei valvo että, rakenne on ehjä ja ei aiheuta vaaraa, tai että melupäästö on rajoissa. Vastuu voimalan kunnosta on vain toiminnanharjoittajan taholla. Ja omavalvontahan monesti houkuttelee menemään siitä mistä aita matalin. Valitettavasti.

Mikään taho ei Suomessa valvo tuulivoimaloita ja niiden kuntoa. Miten se on mahdollista?

Kai Ylikoski
Kaskinen