KIINTEISTÖN ARVO LASKEE TUULIVOIMALAN TAKIA

16.7.2014

Tuulivoimarakentajien etujärjestön Anni Mikkonen ja energiakonsultti, Lions-järjestön Ilkka Herrala ovat yhdessä vakuuttaneet (SK 4.6.2014), etteivät tuulivoimalat vaikuta alueen kiinteistöjen arvoon: ”Kansainvälisissä laajoissa tutkimuksissa ei ole osoitettu tuulivoimaloiden laskevan kiinteistöjen arvoja.”

Mikkonen ja Herrala eivät puhu totta.

Arvostettu The London School of Economics julkaisi tämän vuoden alussa tutkimuksen, joka osoittaa selvästi tuulivoimaloiden alentavan kiinteistöjen arvoa. Tutkimus tehtiin 12 vuoden aikana, sen kohteita oli miljoona. Tutkittuja tuulivoimapuistojen alueita oli 150. Kiinteistöjen arvon alennus oli 11 prosenttia. Tulosta referoitiin Englannissa laajasti.
Tutkimustyötä vetänyt professori Steve Gibbons totesi: ”Kiinteistöjen arvo nousi niillä paikoilla jonne voimalat eivät näy, ja laskivat niillä joilla ne näkyvät.” Suurin arvon pudotus on lähellä voimalaa, 3.8 km päässä pudotus on 3%.

Englannin maaseudulla tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvan järjestön puheenjohtaja Bob Barfoot pitää lukua 11% aivan liian pienenä: ”Jos joudut valitsemaan asuintaloa tuulivoimaloiden läheltä tai seudulta ilman tuulivoimaloita, niin kumman valitsisit? Joissakin paikoissa kiinteistö ei kerta kaikkiaan mene kaupaksi tuulivoimaloitten takia.”
Tutkimus oli Englannissa ensimmäinen, jonka tekijänä oli arvostettu, puolueeton ja perusteellista työtä tekevä laitos. Aikaisempia samasta aiheesta Englannissa tehtyjä tutkimuksia pidetään riittämättöminä ja liian suppeina.

Tuulivoimalat ovat kaikissa maissa samanlaisia, niiden haitat kohdistuvat ihmisiin samanlaisina. Siksi muualla tehdyt tutkimukset ja kokemukset ovat suoraan todennettavissa Suomessa.

Yhdysvalloissa on tuhansia tuulivoimaloita ja niiden vaikutus kiinteistöjen arvoon on havaittu todeksi. Nevada Journal -lehti kirjoitti jo viime vuoden huhtikuussa, että voimalat pudottivat 2-3 mailin (noin 3-5 km) säteellä kiinteistöjen hintoja todella tuntuvasti.
Lehti viittaa paikallisten kiinteistövälittäjien lausuntoihin ja mainitsee myös eri maissa asiasta tehtyihin tutkimuksiin, joissa kiinteistöjen arvon lasku tuulivoimaloitten takia on 25-60 prosenttia.
Nevadan alueella 30 vuotta kiinteistövälittäjänä toimininut Ellen Ross totesi paikallisessa lehdessä näin: ”Monet meistä ovat hankkineet täältä asuintalon rauhallisen ympäristön ja maiseman takia. Tuulivoimalat ovat muuttaneet kaiken.”
Näissä maissa kysytään yleisesti kuka korvaa kiinteistöjen arvon laskun? Tuulivoiman rakentajat? Kunta? Valtio? Vai joutuvatko veronmaksajat tässäkin maksumiehiksi?

Ruotsissa ilmestynyt kiinteistövälittäjien ammattilehti ”Aktiv mäklare” käsitteli tätä aihetta viime vuoiden numerossaan otsikolla ”Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag”.
Kirjoittaja on Daniel Nordin. Hän toteaa, että tuulivoimalat alentavat Ruotsin maaseudulla kiinteistöjen arvoa. Välittäjän on tarkoin otettava selvää, onko kiintestön lähialueeelle tulossa tuulivoimaloita.
Voimaloista on paras mainita mahdolliselle ostajalle, vaikka maininta ei kyllä lisää ostohalukkuutta. Jos asian jättää mainitsematta, edessä voi olla hankala ja kallis oikeudenkäynti.

Kirjoittaja mainitsee, että yleensä Ruotsin kunnissa on kaavoituksella rajattu tuulivoimalle sopivat alueet ja tuulivoimalta rauhoitetut alueet. Ostajan kannalta rauhoitetut alueet ovat arvokkaampia. Näiltä tuulivoimalta rauhoitetuilta alueilta on yhä vaikeampi löytää ostajalle sopivia vapaita kohteita.
Ruotsin keskustapuolue ajaa 10 000 tuulivoimalan pystyttämistä vuoteen 2020 mennessä. Maassa olisi silloin tuulivoimaloita seitsemän kilometrin välein.

Nordin tekee kirjoituksensa lopuksi välittäjille yhteenvedon: ”Kerro ostajalle tuulivoimasta ja ota mieluummin selvää rauhoitetuista alueista kunnan kaavoituksessa ja markkinoi näitä kullan arvoisia alueita!”

Kuljemme monessa asiassa Ruotsin vanavedessä. Kunnilla on nyt vielä mahdollisuus välttää tulevia virheitä ottamalla yllä olevasta opiksi ja toimimalla ajoissa kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden eduksi.

Esko Salmela
Taalintehdas