MITÄHÄN TULIKAAN SANOTTUA?

22.5.2014

• TVYn Jari Suominen Iltalehdessä 9.4.2014: ”Vastuullisten tuulivoimatoimijoiden alan yhdistyksenä olemme katsoneet velvollisuudeksemme olla mukana rahoittamassa alaan liittyvää tutkimusta ja kehittämässä alaan liittyvää ohjeistusta ja toimintatapoja.”

• TVYn toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Aamuset 2014: ””Tutkimukset eivät tue väitettyjä matalataajuisen äänen haittoja.” Ja:”Tieteellisesti toteutetuissa tutkimuksissa infraäänellä ei ole kuitenkaan havaittu olevan minkäänlaisia terveysvaikutuksia.”

• TVYn toiminnanjohtaja Anni Mikkonen Porissa 3.11.2010:
”Tuulivoima-alueen valinnassa olennaisia asioita I. Etäisyys asutukseen 1 km”

• TVYn toiminnajohtaja Anni Mikkonen Kymen Sanomissa 27.4.2011:
”Jäseniltämme saamiemme todellisten tuulivoimahankkeiden äänimallinnusten mukaan kolmen megawatin (MW) voimalan äänen voimakkuus ylittää vain erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa 40 dB:ä 1,5 kilometrin päässä voimalasta.”

• TVYn Jari Suominen Helsingin Sanomien haastatelussa 3.10.2013:
”Näyttääkin siltä, että jos voimala häiritsee, se häiritsee siitä huolimatta, asuuko vastaaja kilometrin vai seitsemän päässä”.

• Toimittajan teksti samassa Jari Suomisen haastattelussa Helsingin Sanomissa 3.10.2013:
”VTT:n tänä vuonna tekemän kirjallisuusselvityksen tulokset olivat erilaiset. STY:n tilaaman selvityksen mukaan voimaloiden lähellä asuvat ihmiset kokevat unihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, masennusta, stressiä, tinnitusta ja päänsärkyä.”

KOONNUT
Esko Salmela
Taalintehdas