KIINTEISTÖJEN ARVOT ALENEVAT KOLMANNEKSEN TUULIVOIMALOIDEN LÄHEISYYDESSÄ