Kappale kauneinta Suomea, onko kohta enää?

13.3.2014

Kappale kauneinta suomea, onko kohta enää?

Paimion ja Salon luontoa ja maisemia voi hyvällä syyllä kuvailla kappaleeksi kauneinta Suomea. Saksalainen tuttumme katseli parkkipaikaltamme Paimiolaista viljeltyä laaksomaisemaa ja sen takana levittäytyviä metsäisiä vaaroja ja totesi että maisemat muistuttavat hänen kotiseutuaan Etelä-Saksassa. Jos mietitään asumisviihtyvyyttä ja seutukunnan imagoa, niin näiden seutujen vetovoimaisuuteen vaikuttavat varmasti osaltaan erittäin kauniit varsinais-suomalaiset kulttuurimaisemat. Paimion ja Salon harmoniset peltolaaksomaisemat ovat hyvin herkkiä kaikille maisemaa vahvasti muuttaville ja dominoiville elementeille. On suuri menetys, jos viljellyt kulttuurimaisemat Paimion ja Salon välimaastossa ollaan muuttamassa luonteeltaan teolliseksi energiantuotantoympäristöksi tuulivoimaloiden myötä. Täällä on maisemat kuin Etelä-Saksassa, mutta ilman tuulivoimaa. Olisi hyvä tiedostaa, ennekuin ratkaisevia päätöksiä tuulivoimasta näillä seuduin tehdään, että muutos maisemaan tulee olemaan suuri ja pysyvä. Eikä mielestäni lainkaan positiivinen. Voimaloiden koko on aivan eri luokkaa kuin mihin Euroopassa on totuttu. Tänne suunnitellut voimalat ovat kooltaan jättiläismäisiä. Ne näkyvät ja kuuluvat kauas. Paimiolla ja Salolla ei ole velvoitetta tuottaa tuulivoimaa kasvavan energiakulutuksen tarpeisiin. Hyödyt valtiolle ja kunnalle jäävät pieniksi. Tuulivoima on melko tehotonta uusiutuvaa energiantuotantoa. Voimalan teho on vain neljäsosa nimellistehosta ja kuntien saama kiinteistöverokin hyvin mahdollisesti puolittuu. Jos halutaan toteuttaa pitkäjänteistä ja viisasta energiapolitiikkaa, se tarkoittaa, että ei tuoda maisemia ja lähiseudun asukkaita suuresti rasittavia tuulivoimaloita tälle alueelle. Yleisesti ajatellen uusiutuvan energian tuotannossa tulisi Suomessa keskittyä esimerkiksi kotimaisen puun ja bioenergian hyödyntämiseen.

Meeri Puurunen, Paimio