Ilmainen tuulienergia tulee kalliiksi

14.3.2014

Suomi maksaa avokätisesti tukea tuulivoimalle. Jos rakentamistavoitteet saavutetaan, niin tukea tullaan maksamaan vähintään 2 miljardia(mutta yli 3 miljardia on hyvin mahdollista) 12 vuoden aikana. Tästä summasta menee suoraan ulkomaisille tuulivoimavalmistajille vähintään 1.5 miljardia(mahdollisesti 2.5 miljardia) ja lopustakin vielä osa ulkomaisille sijoittajille ja rakentajille.
Suomen tuulivoimatoimijat kertovat tuulivoimaloiden työllistävän paikallisia asukkaita. Tavanomaisen, yhdeksän tuulivoimalaa käsittävän alueen rakentamiseen menee noin vuosi. Paikalliset metsurit ja maansiirtofirmat saavat hetkeksi töitä. Kun voimalat ovat pystyssä, alue työllistää talvisin lumenauraajan ja 1-2 vuosittaista tarkastuskäyntiä tekevän porukan, joten puhutaan 0,5-1 ”pysyvästä” työpaikasta.
Tuulivoimaloiden tuottamalle sähkölle maksetaan valtion tukiaisina 12 vuoden aikana jopa 5-7 miljoonaa euroa per tuulivoimala. Tämän lisäksi sähkönkuluttajat tulevat maksamaan vielä tarvittavat sähkönsiirtolinjat sähkölaskussaan. Pätkätyöläisten työllistäminen tulee kalliksi. Samalla voidaan menettää useita työpaikkoja mm. matkailun alalta.
Tuulivoimatuottajat puhuvat mielellään miljoonien ”investoinneista”, mutta valtio siis maksaa reilusti takaisin tuulivoimalan hinnan 12 vuoden aikana.
Esimerkiksi Espanjassa on jo alettu kohtuullistamaan tuulivoimaloille maksettavaa tukea. Saksassa asiantuntijat ovat liittokansleri Angela Merkelille vastikään luovuttamassaan raportissa esittäneet tukien karsimista, koska tuulivoimaan sijoitetut rahat eivät ole lisänneet innovaatioita eikä tuulivoima ole ollut kilpailukykyinen energiamuoto hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi.
Suomessakaan tuulivoimatuottajat eivät ole osallistuneet ns. ilmastotalkoisiin vaan päinvastoin ovat lisänneet tuulivoimaloiden lähiasukkaiden taakkaa rakentamalla tuulivoimalat liian lähelle asuntoja. Tämä heikentää asukkaiden hyvinvointia ja laskee heidän omaisuutensa arvoa. Kestävälle pohjalle rakennettavan vähäpäästöisen energiantuotannon pitäisi olla kustannustehokasta ja vakaata, ympäristön ja asukkaat huomioivaa sekä työllisyyttä lisäävää.
Suomessa nykyisellä tuulivoimapolitiikalla viedään eväät muilta oikeasti kotimaisilta ja työllisyyttä tukevilta energiamuodoilta sekä poljetaan tuulivoimaloiden lähellä asuvien oikeutta terveelliseen ja viihtyisään ympäristöön.

Jari Vihriälä
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja