Tuulivoimalat haittaavat lähiasukkaita

5.2.2014

Suomen Tuulivoimayhdistyksen(STY) puheenjohtaja Jari Suominen on muutamissa haastatteluissa ollut harmissaan ympäristöministeriön kaavailemista melurajoista.
Jari Suominen ei nähtävästi ajattele asukkaita vaan vain tuulivoimaan sijoittaneita yhtiöitä, jotka maksimoidakseen voittonsa haluavat rakentaa mahdollisimman paljon tuulivoimaloita mahdollisimman lähelle asuntoja. Melurajoja STY pitää vain ikävänä esteenä rakentamiselle. Asukkaiden elämänlaatu ja terveys näyttää olevan uhrattavissa olankohautuksella vaikka tuulivoimatoimijat oikeasti hyvin tietävät tuulivoimamelun vaikutukset.
Tuulivoimaloiden melu poikkeaa täysin Suomisen mainitsemasta liikenteen melusta. On tutkittu, että 40 dB(A):n tuulivoimalan melu vastaa 70 dB(A):n liikennemelua. Tämä johtuu tuulivoimamelun jaksollisuudesta, kapeakaistaisuudesta ja bassotaajuuksille painoittuvasta äänestä. STY totesi itsekin tuulivoimaloiden äänen olevan ”taustamelusta selvästi erotettavissa oleva ääni” kun he protestoivat sosiaali-ja terveysministeriön kaavailemia sisämelurajoja vastaan. Nähtävästi STY:n mukaan bassokaiuttimista asuntoihin tuleva melu on sopimatonta, mutta tuulivoimalan bassomelu on ihan ok.
Raahen Kopsassa 3 MW:n tuulivoimaloista 1500 metrin päässä asuvat kertovat äänen olevan jyrräävää ja muistuttavan Hornet-hävittäjän nousuunlähtöä. Kopsan asukkaat eivät saa nukuttua kunnolla, kun tuulee tarpeeksi kovaa. Monessa muussakin kunnassa asukkaat ovat kertoneet tuulivoimaloiden melu, välke- ym. haitoista. Niin on käynyt vaikka tuulivoima-alueiden pitkissä ja vakuuttavan näköisissä arvointiselostuksissa oli ennen rakentamista väitetty kivenkovaa ettei mitään haittoja tule aiheutumaan asukkaille. Suurin osa nyt mm. melusta valittaneista olivat aikoinaan uskoneet tuulivoimatoimijoiden vakuuttelut ja olivat itsekin olleet sitä mieltä että tuulivoimalat ovat hieno asia.
STY:llä on resursseja lobata tuulivoiman hyväksyttävyyttä päättäjille, viranomaisille ja lehdistölle. He pystyvät tilaamaan sopivan kyselyn vahvistamaan omia näkemyksiään. STY:n keväällä teettämässään kyselyssä oli haastateltu 803 ihmistä tuulivoimaloiden ”vaikutusalueella” vaikka todellisuudessa vain 28 ihmistä asui 1-2 kilometrin etäisyydellä voimaloista. Otanta oli liian pieni jotta tulokset olisivat tilastollisesti merkittäviä.
STY yrittää, mutta niin kovin valikoiden, tuoda sitä ”oikeaa” tietoaan haitoista. Kun Hartolassa kaavailtiin tuulivoimaloita vain alle 300 metrin päähän vapaa-ajan asunnoista, niin STY oli hiljaa. Kemiönsaarella tekninen lautakunta päätti, että tuulivoimalat pitää rakentaa vähintään kilometrin päähän asunnoista. STY lähetti nopeasti kirjeen päättäjille kertoen olevansa tyytymätön päätökseen.
Jokainen saa toki uskoa mihin haluaa, mutta en toivo kenenkään joutuvan tuulivoimaloiden lähipiiriin, alle 2 kilometrin etäisyydelle niistä.

Jari Vihriälä
Varapuheenjohtaja
Tuulivoima-kansalaisyhdistys