Tietopankki

Kannattaa tutustua hyvin laadittuihin meluraportteihin ja meluselvityksiin, sillä niistä saa paljon perustietoa mm. tuulivoimalan tuottaman melun luonteesta ja siitä, mitä sen laskennassa tulee ottaa huomioon. Kaavoituksen ja maankäytön sanasto auttaa asiaan perehtymistä. Kalajoen Tohkojan tuulivoimahankkeen melulaskenta Kalojoen Tohkojan arviontiselostus, osa 4 Inkoon Barösundin tuulivoimalan meluselvitys . Ilmatar Windpower suunnittelee Hartolan Purnuvuorelle tuulivoimateollisuusaluetta (3 x 2-3 MW:n voimaloita), jotka ovat lähimmillään 330 metrin päässä ihmisasumuksista (280 m siipien kärjistä mitattuna). 500 metrin etäisyydellä voimaloista on toistakymmentä kesämökkiä, asuinrakennusta tai kaavoittamatonta mökkitonttia. Purnuvuori ympäristöineen on maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen alue. Hartolan tuulivoimateollisuusalueesta on jätetty lukuisia muistutuksia Hartolan kuntaan, jotka käsittelevät perusteellisesti melu- ja ympäristöselvitysten lukuisia puutteellisuuksia ja virheellisyyksiä. Alla osa näistä kuntaan jätetyistä muistutuksista. Huolimatta muistutuksissa esitetyistä puutteista, Hartolan kunta myönsi elokuussa 2012 poikkeamisluvan (suunnittelutarveratkaisun) hankkeelle. Päätöksestä on valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen (valittajina yli 30 yksityishenkilöä ja Hämeen ELY-keskus). Muistutus melu- ja ympäristöselvityksen puutteista ja virheellisyyksistä 30.3.2012 Muistutus tuulivoimayhtiön poikkemislupahakemukseen 16.4.2012 Muistutus kaavamuutosehdotukseen 26.4.2012 . Ympäristöministeriön tekemässä ohjeessa on tuulivoimaloiden uudet melu- ja välkeohjearvot, joita jo käytännössä tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden meluselvityksiä tehtäessä: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -ohje . Humppila-Urjalan tuulivoimateollisuusalueen hankeeseen tuli Pirkanmaan ELY-keskukselta perusteellinen ja hyvin tuulivoimaloiden erityispiirteet huomioonottava lausunto. Paikallisilta asukkailta tuli myös runsaasti asiallisia huomioita ja hyviä kommentteja hankkeesta. Lausunto_arviointiohjelma_Humppilan_Urjalan_tuulivoimapuisto_osa1.pdf Yhteenveto_mielipiteet_Humppilan_Urjalan_tuulivoimapuisto_arviointiohjelma . Eri konsulttiyhtiöiden tekemiä meluselvityksiä tuulivoimaloista on verrattu ainakin yhdistyksen esityksessä tuulivoimaloiden haitoista: Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristö-ongelmat: totta vai tarua? Tuulivoimamelu-blogissa . Voimaloiden aiheuttamaa jäävaaraa on tutkittu vasta vähän, mutta siitä löytyy hyvin avattu laskelma täältä. Joillakin paikkakunnilla on tehty päätöksiä tuulivoimala-alueiden ja asutuksen välisestä suojaetäisyydestä, mm. Raahessa kuntalaisaloitteen pohjalta 2 km:stä, Uudessakaupungissa suojaetäisyydestä 10 X napakorkeus ja Pyhärannassa 2 km:n suojaetäisyyden puolesta on ottanut kantaa myös poliittiinen paikallisyhdistys. Tietoa löytyy runsaasti myös paikallisilta sivustoilta sekä adresseista tuulivoimateollisuusalueiden suunnitelmia vastaan, joita on koottu omalle sivulleen. Pohjoismaissa, kuten Tanskassa ja Ruotsissa on hyvin voimakasta vastustusta tuulivoimaloita kohtaan eri puolella maata. Tanskassa on n. 5000 tuulivoimalaa (Danish Energy Agency), joista vuoteen 2008 mennessä oli vain n. 5 % oli yli 2 MW:n kokoluokkaa. Suomessa rakennetaan ja suunnitellaan pelkästään vähintään 2 MW – 7,5 MW tuulivoimaloita, jotka ovat myös merkittävästi korkeampia kuin Tanskassa (Tanska: 55-80 m (lapakorkeus 102-140 m), Suomi: 100-145 m (150-205 m)). Tuulivoimaloiden koon kasvaessa tuli mm. matalataajuisesta melusta suuri ongelma Tanskassa. Vuodesta 2012 lähtien uusien tuulivoimaloiden matalataajuinen melu (10-160 Hz) ei saa siellä ylittää 20 dB. Suomen asumisterveysohjeen (s. 36) raja-arvot matalataajuiselle sisämelulle ovat huomattavasti väljemmät. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller (yhdistys Tanskassa, joka vastustaa tuulivoimaloiden huonoa sijoittamista lähelle asutusta), sivuja voi lukea esim. englanniksi käännettyinä Föreningen Svenskt Landskapsskydd (vastaava yhdistys Ruotsissa), sivuja voi myös lukea esim. englanniksi käännettyinä Tutkimus infraäänistä ja matalataajuisesta melusta: “The Bruce McPherson Infrasound and Low Frequency Noise Study” . Muutama video tuulivoimaloiden vaikutuksesta lintuihin ja ympäröivään asutukseen: Bird vs. Wind turbine (kotkan ja tuulivoimalan kohtaaminen) Sun News Networkin Down Wind -dokumentti (kuvaa tuulivoiman vaikutuksia tavallisiin ihmisiin ja asukkaisiin Kanadan Ontariossa) Skuggor från vindkraftverk i Tuggarp, Jönköping (videolla Siemens SWT-2,3-101-tyypin tuulivoimala, teho 2,3 MW, turbiini korkeudella 99,5 m, siivien pituus 49 m) Windfall-movie . Tuulivoimayhtiöiden saamia yritystukia on myös selvitetty: MOT:n selvitys: Tuuliyhtiöille yhä enemmän yritystukea . Sähkön tuotantomuotona tuulivoima on erittäin ailahtelevaa. Runsaasti tietoa löytyy mm. Energiateollisuus ry:n esityksestä Energiavuosi 2014. Yhdistyksen laatimasta infraääniraportista löytyy tietoa tuulivoimaloiden infraäänestä ja sen aiheuttamista terveyshaitoista. Tietoa ja uutisia tuulivoimasta löytyy TV-KY:n uutisvirtablogista. Uutisia ja tietoa hankkeista eri puolilla Suomea löytyy myös asiasanoitetusta uutisblogista. Tärkeitä web-linkkejä: TV-KY ry blogi (paikallisia uutisia/lehtikirjoituksia): https://tvky.info/blogi/ Facebook: https://www.facebook.com/groups/TVKYKeskustelu/  Tuulivoima Uutisvirta -blogi: http://tvky.blogspot.com/ Suomen ympäristöterveys SYTe ry: https://syte.fi/ Avointa ajattelua -blogi: http://pitkaranta.blogspot.com Tripodien aika -blogi: http://tripodienaika.blogspot.com/ Karajavuori Kurikka -blogi: http://karajavuori.blogspot.com/ . Päivitetty 17.05.2020.