Blogi

Jaa tämä!

  tuulivoiman tuotanto helmikuun aikana.

  234 MWh/h on tuulivoimalat tuottaneet sähköä helmikuun ensimmäisen viikon aikana keskimäärin. Ja kapasiteetti oli… 1533 MW! Hienoa, ettei lavat pyöri, kun kevät aurinko paistaa. Yhteä hienoa, ettei myöskään tuki pyöri vinhaa vauhtia. Tällä hetkellä saamme nauttia vain maisemahai
  Lue lisää

  Miksi Suomessa hyvin käyntiin lähtenyt tuulivoimateollisuus pitäisi torpata

  Suomessa on viime vuosina toteutettu tuulivoimatukien myötä useita isoja tuulivoimahankkeita. Selvää on, että uusiutuviin energiamuotoihin täytyy pikkuhiljaa pyrkiä ja uusiutuvaa energiaa on hyvä aluksi tukea. Tuulivoima on energiatuotannon suuri voittaja suhteessa tuotantotehokkuutee
  Lue lisää

  Valtion polkumyynti tuhoaa sähkömarkkinat

  Kaupantekoa on jo kauan väärinkäytösten ja vinoutumien estämiseksi pyritty rajoittamaan säännöksin, jotka ehkäisevät mm kohtuuttomuudet kilpailutilanteissa. Tähän pyrkii myös lainsäädäntö, jonka tarkoitus on estää niin sanottu dumping, tuotteen vilpillinen, kilpailijaa vahingoittava p
  Lue lisää

  Maksaako metsänomistaja tuulivoimalametsän palovahingot?

  Miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat metsänomistajaan, joka vuokraa alueita tuulivoimayhtiölle? Pankkivuoroa odotellessani selailin uteliaisuudesta pankin Metsävakuutus -tiedotetta ja etsin sieltä vastausta. Ja löytyihän sieltä pienellä kirjoitettua tekstiä. Esimerkiksi tämä: ”Vakuutuksen
  Lue lisää

  Talonpoikaisjärki ja tuulivoiman tuki

  Kun tuulivoiman tuesta viisi vuotta sitten päätetiin, uskottiin lujasti energiatarpeen ja hinnan jatkuvaan kasvuun. Oletushinta oli 50 euroa/MWh. Tuulivoiman katsottiin luovan uusia työpaikkoja ja lisäävän vientiä. Kaikki meni pieleen. Sähkön markkinahinnan pitkän aikavälin keskiarvo
  Lue lisää

  TV-KY:n lausunto TEM:in energiatuen työryhmälle

  Tuulivoima-kansalaisyhdistys katsoo, että uutta tuulivoimatukea ei tulisi myöntää nykyisen, 3,5 miljardia euroa maksavan ja vuoteen 2030 kestävän tariffituen rinnalle.  Nykyisen kalliin järjestelmän päälle ei tule rakentaa enää uutta tukijärjestelmää, koska tuulivoimateollisuus pystyy
  Lue lisää

  Ilmajoella ennätysmäärä vaatii 3 km:n suojaetäisyyttä tuulivoimaloihin

  Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla on kerätty lyhyessä ajassa ennätyksellinen määrä allekirjoituksia kuntalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan 3 kilometrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Yli 1600 ihmisen allekirjoittama kuntalaisaloite luovutettiin Ilmajoen kunnan päät
  Lue lisää

  Tuulivoiman infraääni tekee Suomesta nopeasti asuinkelvotonta

  Tv-ky:n kevätkokouksen yhtenä tärkeänä aiheena oli tuulivoimaloiden aiheuttama infraääni ja sen terveysvaikutukset. Infraääniseminaariin osallistunut Eija-Riitta Korhola ehti jo kirjoittaa seminaarin ytimen blogiinsa: Nykyiseen syöttötariffiin päässeiden tuulivoimahankkeiden toteuttam
  Lue lisää

  Kuka sanoi mitäkin kun Caruna osti sähkönsiirron

  Keskustelussa sähkönsiirtoyhtiö Carunan suurista hinnakorotuksista on kysytty miten oli mahdollista, että maan tärkeimpien alueitten sähkönsiirto annettin sinisilmäisesti sijoitusyhtiöille maan rajojen ulkopuolella. Kuka Fortumin sähkönsiirron myynnistä päätti ja eikö jo silloin esite
  Lue lisää